Beroep op de herstelwaarborg - uw aannemer is failliet

Appartementen In Aanbouw Met Kraan

Met dit formulier kunt u een beroep doen op de herstelwaarborg. Zodra we uitvoering gaan geven aan de herstelwaarborg, hebben wij de keuze om herstel in natura uit te laten voeren, of de herstelkosten aan u te vergoeden.

Voor de volledige tekst van de herstelwaarborg verwijzen wij u naar de voor u toepasselijke Garantie- en waarborgregeling. 

Beroep op de herstelwaarborg

Bijv. W-2019-12345-E001-01-A. U vindt dit op uw koopcontract.
Graag minimaal 1 klacht/probleem beknopt omschrijven
Bijvoorbeeld het proces-verbaal van oplevering, technische klachtomschrijving.