Bemiddeling

Istock 95365907Bemiddeling

Ontstaat er tussen u en de ondernemer een geschil over een technisch mankement aan uw woning? Dan kunt u hiervoor bemiddeling bij ons aanvragen. Het aantal te bemiddelen punten is maximaal 15.

Belangrijk om te weten

Niet alle punten komen voor bemiddeling in aanmerking. Klachten die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten (koop-/)aannemingsovereenkomst (leveringsgeschillen) en opleveringsgeschillen komen niet voor bemiddeling in aanmerking. Voor punten waarvoor geen bemiddeling mogelijk is, kunt u gebruik maken van de geschillenregeling zoals opgenomen in uw contract met de ondernemer. 

Bemiddeling door Woningborg is gratisOnze bemiddeling is vrijblijvend voor partijen en niet afdwingbaar. De uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw is wel bindend.

Bemiddeling aanvragen

  1. U vraagt een bemiddeling aan via onderstaande link
  2. Na de intake hoort u binnen 10 werkdagen van ons of en zo ja, welke klachten voor bemiddeling in aanmerking komen
  3. Als er een bemiddeling plaatsvindt, beoordeelt onze bouwkundig inspecteur samen met u en de ondernemer de klacht in uw woning. Soms bemiddelen we telefonisch of geven we schriftelijk advies.
  4. Met elkaar zoekt u naar een oplossing
  5. U ontvangt het bemiddelingsrapport

Wat kunt u verder doen?

De bemiddeling is adviserend; we kunnen een voorgestelde oplossing of de gemaakte afspraken niet afdwingen. Dus als de bouwondernemer geen gehoor geeft aan ons advies, of als bemiddeling niet mogelijk is, kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. U legt uw zaak ter beoordeling voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Of u start een rechtszaak bij de gewone rechter.

Veelgestelde vragen over bemiddeling

Bemiddeling is een methode om met behulp van een derde, de bemiddelaar, een (dreigend) conflict zonder juridische procedure met elkaar op te lossen. Op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling kunnen partijen Woningborg om bemiddeling vragen als er een geschil is of dreigt over bijvoorbeeld de vraag of een klacht onder de Woningborg-garantie valt en hoe deze dan opgelost kan worden.

 

Woningborg kan voor technische geschillen bemiddelen vanaf 3 maanden na oplevering. Voorwaarde is daarbij wel dat beide partijen bereid zijn om te bemiddelen. 
Woningborg bemiddelt niet voor geschillen die niet onder haar Garantie- en waarborgregeling vallen, zoals bijvoorbeeld (contractuele) leveringsgeschillen, esthetische geschillen of financiële vraagstukken (zoals bijvoorbeeld compensaties).

Nee. Een bemiddeling vindt in beginsel op vrijwillige basis plaats, tenzij partijen daar met elkaar van te voren andere afspraken over maken.

 

Nee, maar is wel sterk aan te raden, omdat hiermee in de meeste gevallen een juridische procedure kan worden voorkomen.

U kunt dan gebruik maken van de geschillenbeslechting via de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen te Utrecht. Dan wordt uw klacht onafhankelijk en objectief beoordeeld en die uitspraak is bindend.  Raad van Arbitrage

Slaagt de bemiddeling niet en ziet u ook geen andere minnelijke mogelijkheden met elkaar, dan kunt u gebruik maken van de in uw aannemingsovereenkomst genoemde geschillenbeslechting via de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. In deze formele procedure wordt het geschil door een onafhankelijke arbiter beoordeeld en diens uitspraak is bindend voor partijen. Bezoek de website van de RVA.