Het zakelijk certificaat

Cam A 4

Het Woningborg zakelijk certificaat biedt zekerheid. Voor (institutionele) beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen en andere zakelijke partijen hebben wij het Woningborg zakelijk certificaat ontwikkeld als uitstekend alternatief voor bankgaranties.

Zekerheid voor zakelijke opdrachtgevers

Kwaliteit staat bij ons voorop. Met meer dan 40 jaar ervaring toetsen wij de technische en juridische haalbaarheid van een plan. Daarnaast toetsen wij of de aannemer financieel sterk genoeg en organisatorisch en technisch deskundig is om uw project tot een goed einde te brengen.

Insolventiewaarborg en herstelwaarborg

Ons Woningborg zakelijk certificaat biedt de opdrachtgever maatwerk in zekerheid: de insolventiewaarborg die kan worden aangevuld met herstelwaarborg.

Insolventiewaarborg

Bij insolventie van de aannemer vergoedt Woningborg óf de meerkosten van afbouw óf de reeds aan de aannemer betaalde termijnen.
De dekking van de insolventiewaarborg is gemaximeerd tot 30% van de aanneemsom. Onder voorwaarden is een dekking tot 60% mogelijk. Dat gaat dus veel verder dan de bankgarantie die vaak op 5% tot 10% van de aanneemsom wordt vastgesteld.

Herstelwaarborg

Met de herstelwaarborg biedt Woningborg de zekerheid dat bouwkundige gebreken worden opgelost tot een termijn van maximaal 10 jaar na oplevering. 

20019343 L

 Alle voordelen op een rij

  • Insolventiewaarborg tot 30% van de aanneemsom
  • Herstelwaarborg voor herstel van bouwkundige gebreken
    na oplevering
  • Beperking van risico door toetsing van het bouwplan en de aannemer op financieel, juridisch en technisch gebied
  • Vergoeding voor vertragingsschade
  • Dekking boete Wet Ketenaansprakelijkheid
  • Dekking boete Wet Arbeid Vreemdelingen

Onderstaand vindt u onze brochure en de voorwaarden van de zakelijke waarborgregeling. 

De zakelijke certificaten van Woningborg bieden vergaande zekerheden voor onze afnemers. De combinatie met technische kennis en toezicht geeft veel comfort voor onze afnemers maar ook rust tijdens het bouwproces. Robert Steenbrugge, Algemeen directeur Stebru
Portret Robert Web 5

Uw contactpersoon

Ik sta graag voor u klaar met vragen over ons zakelijk product.