Het transformatie-certificaat

dakkapel transformatie high res

Bij de aankoop van een woning komt er heel wat op uw pad. Het is belangrijk om u te realiseren is dat wanneer u een woning koopt in een transformatie project dat de woning niet aan alle nieuwbouw eisen vanuit de regelgeving zal voldoen. Vanuit de regelgeving moet er ten minste voldaan worden aan de eisen voor bestaande bouw voor de woonfunctie.

Aanvullend heeft Woningborg aanvullende richtlijnen opgesteld welke zijn opgenomen in Bijlage A van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie. Let goed op dat u de juiste versie van de Garantie-en waarborgregeling download. 

Om het voor u makkelijker te maken hebben we op deze pagina alle stukken die betrekking hebben op uw certificaat transformatie verzameld.

Het Woningborg transformatie-certificaat biedt u de volgende dekkingen:

Insolventiewaarborg

Als de ondernemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgen wij óf voor de afbouw van uw woning óf vergoeden wij de betaalde aanneemtermijnen zoals vermeld in de garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.

Herstelwaarborg

Het certificaat beschermt u tegen bouwtechnische onvolkomenheden. Het biedt u vanaf 3 maanden na oplevering waarborggarantie voor als uw contractspartij bouwtechnische onvolkomenheden niet kan (vanwege faillissement) of niet wil herstellen. Deze garantie loopt tot uiterlijk 10 jaar plus 3 maanden na oplevering.