Wijziging in privacy statement en cookies beleid

Onze privacy statement en cookies beleid zijn aangepast in lijn met de actuele wet- en regelgeving en recente jurisprudentie. 

U vindt de privacy statement op https://www.woningborg.nl/privacy/

Belangrijk om te weten:

  • Er is geen sprake van nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens door Woningborg
  • De wijzigingen brengen geen extra risico’s voor betrokkenen met zich mee
  • Tevens hebben we de teksten aangepast om de leesbaarheid te verbeteren

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Mw. L.M. van Suchtelen van de Haare-van Kooten op 0642069794.