<>f__AnonymousDelegate0`3[Microsoft.AspNetCore.Mvc.IUrlHelper,System.Object,Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

Nieuwe garantie- en waarborgregelingen per 1 juli 2021

Per 1 juli zijn de garantie- en waarborgregelingen aangepast. In de nieuwe versie is de dekking aangepast van 100% naar 60% van de aanneemsom. Uit onze cijfers is gebleken dat de schade bij een faillissement gemiddeld rond de 10-20% van de aanneemsom ligt. Een schade met een bedrag hoger dan 50% van de aanneemsom is in de historie van Woningborg nog niet voorgekomen, waarmee 60% ruim voldoende is om te zorgen dat we onze zorgplicht richting kopers kunnen handhaven.

Woningborg heeft van de Stichting GarantieWoning goedkeuring gekregen op de aanpassing, zodat de regeling ook volledig blijft voldoen aan de geldende eisen richting hypotheekverstrekkers.

Naamswijziging Raad van Arbitrage

De naamswijziging van de Raad van Arbitrage naar Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen is ook verwerkt in de nieuwe regelingen. Verder zijn er geen inhoudelijk wijzigingen.