Woningborg Verzekeren

Analyst Analytics Blur 106344

Onze financiële specialisten beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bij ons ingeschreven bouwondernemingen. Zodat wij een goed inzicht in de financiële draagkracht krijgen. Daarnaast toetsen onze technische specialisten deze ondernemingen op hun vakbekwaamheid.

Zekerheid voor iedereen

Alle bij Woningborg Verzekeren ingeschreven bouwondernemingen voldoen zo aan onze normen van kredietwaardigheid, deskundigheid en vakbekwaamheid.

Gedragscode verzekeraars en SFCR

Woningborg Verzekeren leeft de Gedragscode Verzekeraars na zoals gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. U kunt deze gedragscode nalezen op www.verzekeraars.nl.

Wet op het financieel toezicht

Woningborg N.V. staat in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Woningborg N.V. staat bij AFM geregistreerd onder nummer 12017305. Daarnaast is Woningborg N.V. aangesloten bij KIFID onder nummer 200.000395.

U kunt onderstaand ons jaarverslag en de periodieke toezichtsrapportage downloaden. 

Solvency and Financial Condition Report (SFCR)