Inschrijven bij Woningborg Verzekeren

Key 2323278 340

Woningborg doet er alles aan om bouwondernemers en kopers in Nederland zekerheid te bieden bij het realiseren van de bouw of transformatie van woningen. In de bouw gebeurt altijd wat. De vraag naar nieuwe woningen is hoog maar het realiseren van projecten blijft een uitdaging door beperkte beschikbaarheid van bouwgrond, stijgende kosten van materiaal en energie en de stikstof problematiek. Vanuit de overheid bestaat er een duidelijke ambitie om de woningbouw verder te stimuleren. In deze markt heeft u behoefte aan een partner die betrouwbaar is en u helpt de risico’s voor kopers te beperken.

4 redenen om voor Woningborg Verzekeren te kiezen

 

1. Handig en verstandig voor kopers

Kopers die in aanmerking willen komen voor de Nationale Hypotheek Garantie hebben een woning nodig waarop een waarborgcertificaat is verstrekt met het keurmerk van de Stichting Garantie Woning (zoals de Woningborg-certificaten). Ook als de Nationale Hypotheekgarantie niet van toepassing is, verplichten geldverstrekkers vaak zo’n certificaat met keurmerk. Daarnaast zijn kopers zich steeds meer bewust van de financiële risico’s bij het kopen en bouwen van een huis. Dit risico is verzekerd met de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg Verzekeren.

2. Goed voor uw imago

Al ruim 40 jaar verstrekken we certificaten. In Nederland geldt dat voor ongeveer 70% van alle nieuwbouwwoningen. Logisch dat u profiteert van onze kennis en ervaring.

3. Expertise van Woningborg

De Woningborg-specialisten ondersteunen u met hoogwaardige juridische en technische adviezen op het gebied van planvoorbereiding, uitvoering en nazorg. Woningborg beschikt over een Technisch ABC. Deze digitale kennisbank van ruim 250 artikelen biedt u richtlijnen, tips, adviezen en normen betreffende vele bouwkundige aspecten. Meer informatie over het Technisch ABC kunt u vinden op www.technischabc.nl.

Daarnaast organiseren we vanuit de Woningborg Academy kennissessies en cursussen over verschillende thema’s met gerenommeerde partners.

 

Maassluis Nieuwbouw Aad Inspectie

 4. Efficiënte bemiddeling

Bij een geschil van technische aard met uw koper na oplevering kan Woningborg Verzekeren in veel gevallen bemiddelen. In ongeveer 85% eindigt zo’n bemiddeling in een passende oplossing, wat kostbare en langslepende procedures voorkomt.

 

Voorwaarden voor inschrijving

Woningborg Verzekeren beoordeelt de aanvraag op drie aspecten: financieel, juridisch en technisch. De toetsing hiervan bepaalt mede of uw onderneming in staat is om binnen de door ons opgestelde richtlijnen/eisen haar bouwplan(nen) passend te realiseren.
Als rechtsvormen worden Besloten en Naamloze Vennootschappen (BV en NV) toegelaten en onder voorwaarden kan een Vennootschap onder Firma (VOF) worden ingeschreven. Uitsluitend bouwondernemingen met een zetel in Nederland worden toegelaten.


Wij stellen een aantal basisvoorwaarden aan uw inschrijving:

  • U heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met kwalitatief goede woningbouw voor eigen risico/rekening;
  • er dient door u een inschrijvingszekerheid van minimaal € 50.000,- in de vorm van een bankgarantie afgegeven te worden;
  • uw onderneming heeft een positief Aansprakelijk Vermogen van minimaal € 250.000,-;
  • de laatste 2 jaar kent uw bouwonderneming een positief operationeel resultaat;
  • de bedrijfsomzet bedraagt daarbij minimaal € 2.500.000,-. 


Naast bovenstaande voorwaarden toetsen wij de kredietwaardigheid van de onderneming. Deze dient naar het oordeel van Woningborg goed te zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de winstgevendheid, en de liquiditeits- en vermogenspositie van de onderneming.
U kunt geen deelnemend ondernemer van Woningborg worden indien u éénmalig een project wilt aanmelden.

Inschrijven

Ik heb interesse om mijn onderneming in te schrijven en voldoe aan de door Woningborg gestelde voorwaarden.  

Na ontvangst van de gevraagde informatie en documenten (jaarrekeningen, tussentijdse jaarcijfers en evt. kredieten), zal de financiële screener een z.g. QuickScan uitvoeren. Het resultaat hiervan zal aan de ondernemer kenbaar worden gemaakt. Bij een positieve uitkomst zal een vervolgtraject worden opgestart. 

Goed om te weten
  • Woningborg verwacht dat u alle nieuwbouwprojecten voor particuliere kopers bij ons aanmeldt onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
  • U bouwt onder Woningborg-garantie zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is. Woningborg waarborgt deze garantie.
  • De geschillenregeling van Woningborg is van toepassing.
  • Op de Woningborg Garantie- en waarborgregelingen Nieuwbouw en Transformatie en het daaruit voortvloeiende certificaat is het keurmerk van de Stichting GarantieWoning verstrekt.

Veelgestelde vragen

Na ontvangst van uw verzoek tot inschrijving inclusief de gevraagde documenten wordt een quickscan uitgevoerd. Is de uitkomst positief dan ontvangt u hiervan een bevestiging en sturen wij u een inschrijfformulier toe. Na ontvangst van het getekende formulier en de daarin gevraagde documenten wordt een afspraak met u ingepland met een financieel screener en een technisch regio-inspecteur. Zij zullen het vervolgproces met u bespreken.

Een indicatie voor de inschrijvingsprocedure is 4 weken. Hoe completer u informatie aanlevert, hoe sneller het proces kan verlopen.

Na inschrijving krijgt uw onderneming toegang tot het Woningborg Portaal en kunt u plannen aanmelden en volgen.