Academy

De Woningborg Academy biedt een assortiment van trainingen, cursussen en kennissessies uit de bouwsector aan. Wij zijn er om jou als bouwer te informeren, adviseren en te helpen met jouw vraagstukken.

Vul een zoekterm in.

Transformeren van gebouwen

 • 170 (excl. btw) voor 1 deelnemer; €130 (excl. btw) vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Stel u wilt een oude kerk of fabriek verbouwen tot koopwoningen? Weet u dat er bij het transformeren van gebouwen specifieke garantienormen zijn voor geluidwering en thermische isolatie? Het is een prachtig idee om een bestaand gebouw te transformeren tot een woonbestemming. Maar hoe gaat dit in de praktijk?

Kennissessie wet kwaliteitsborging, bent u er al klaar voor?

 • Gratis

Wist u dat Woningborg Toetsing en Toezicht al meer dan zo’n tien jaar ervaring heeft en honderden pilotprojecten heeft gedaan in het kader van de Wet kwaliteitsborging? Wij willen dan ook graag onze ervaringen in onze nieuwe kennissessie met u delen, zodat ook u zich kan voorbereiden op wat de impact is van deze nieuwe wet.

Bouwkavel

Training Leidinggeven op bouwlocaties

 • 395,- per persoon excl. btw, inclusief lunch

De realisatie van een nieuwbouwproject is complex. Zeker in dit huidig klimaat met stijgende kosten van bouwmaterialen, tijdsdruk en personeelstekorten èn veranderende wet- en regelgeving. Hoe ga je als ondernemer/ leidinggevende hiermee om?

Academy

Training warmtepompen in de woningbouw

 • 395,- per persoon excl. btw, inclusief lunch

De tijd waarin duurzame woningen als een luxe werden gezien, is voorbij. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat er geen mogelijkheid meer is om niet-duurzaam te bouwen. Er is nog veel onduidelijk voor bouwers, over de vraag hoe huizen zo goed mogelijk energiepositief te maken. Warmtepompen, warmtenet, zonnepanelen- en/of -collectoren, isoleren, van het gas af, waterstoftoepassingen, decentrale energie en ga zo maar door. Woningborg organiseert in samenwerking met TVVL de training Warmtepompen in de woningbouw om een antwoord te vinden op uw vragen.

Woningen Tetris

Training Vloer-, Wand- en Plafondafwerking

 • 225,- per persoon excl. btw

In de lijst, meest door kopers gemelde klachten bij Woningborg, staan gebreken aan de afwerking van vloeren, wanden en plafond hooggeplaatst. Meestal heeft de koper de afwerking na oplevering laten uitvoeren, maar bij schade daaraan wordt de oorzaak vaak gezocht in de bouwkundige ondergrond. Het schadebeeld is storend zichtbaar aanwezig, maar kan veelal niet worden afgewezen met als reden dat het slechts esthetisch is. Dit soort klachten geeft vaak discussie. Wie is verantwoordelijk?

Training Vochtadvies, Gevelisolatie en steenstrippen

 • 395,- per persoon excl. btw, inclusief lunch

Wanneer u als bouwondernemer, een woning bouwt of pand renoveert, doet u dat natuurlijk voor de lange termijn. U zit niet te wachten op narigheid en veel onderhoud. Goed aangebrachte gevelisolatie met stucwerk en steenstrippen en ongeïsoleerd pleisterwerk hebben weinig onderhoud nodig. Maar dan moet het materiaal wel goed zijn aangebracht. Het is een vak apart: gevelisolatie plaatsen, stucwerk, steenstrippen en pleisterwerk aanbrengen en gevels metselen en afvoegen. Geen gebouw is hetzelfde en geen gevel is gelijk. Daarom is het van groot belang dat materialen onder de juiste omstandigheden en conform kwaliteitsrichtlijnen worden aangebracht.

Training communicatie

 • €395,- excl. btw per deelnemer, incl. lunch

Vaak wordt er op de bouw van u als professional van alles verwacht: Uw werk, werk van collega’s moet op tijd en kwalitatief worden afgeleverd, communicatie met onderaannemers, communicatie met de collega’s op kantoor en ook nog kopers!

Sanitaire Installaties 2

Training sanitaire installaties in de woningbouw

 • 395,- per persoon excl. btw, inclusief lunch

Onder sanitaire installaties in de woningbouw worden de leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen verstaan. Dynamische vakgebieden waar regelmatig technische innovaties worden geïntroduceerd. Ook vindt er een continue aanscherping plaats van eisen ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, comfort-, milieu- en energieaspecten. Om u meer kennis en begrip bij te brengen ten aanzien van de toepassing van Sanitaire installaties in de woningbouw, organiseert Woningborg in samenwerking met TVVL de training Sanitaire installaties.

Couple Home House 1288482

Training Opleveren zonder gedoe

 • 600,- per persoon excl. btw, inclusief koffie/thee & lunch

De oplevering is een belangrijk moment, de overdracht van de nieuwbouwwoning. Voor de toekomstige bewoners is dit één van de belangrijkste momenten in hun leven, voor de uitvoerder is het 'gewoon z'n werk'.

Bouwfouten In De Praktijk

Bouwfouten in de praktijk

 • 170,- excl. btw 1e deelnemer; €130,- excl. btw vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Fouten zitten in een klein hoekje. Zo ook in de bouw. In de praktijk gaan zaken vaak anders dan gepland. Hierdoor ontstaan faalkosten. Dat is natuurlijk erg vervelend. Ieder jaar voert Woningborg duizenden bouwplaats inspecties uit. De resultaten vanuit deze inspecties, gecombineerd met de bemiddelingen en inzicht in arbitrale vonnissen, geven een goed beeld van het ontstaan en de gevolgen van bouwfouten.

Academy

Training ventilatiesystemen in de woningbouw

 • 395,- per persoon excl. btw, inclusief lunch

In de woningbouw is ventilatie noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat en comfortabel woonplezier. Ventilatie gebeurt door CO2, vocht en verontreinigde lucht af te voeren en verse lucht aan te voeren. Deze luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn, schimmelsporen, chemische stoffen of gewoon stof. Het vervangen van de lucht kan natuurlijk of mechanisch gebeuren.

Training BENG

 • 170 (excl. btw) voor 1 deelnemer; € 130 (excl. btw) vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Alle plannen aangemeld vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de nieuwe eisen van de BENG. Volgens de BENG moet elke nieuwe woning op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekken als wordt verbruikt. Deze nieuwe regelgeving geldt voor alle nieuwbouw en moet zorgen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Woningborg heeft alle relevante kennis rondom de BENG verzameld, om u als ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen.

Oplevering Woning

Overeenkomsten en voorwaarden

 • 170,- excl. btw voor 1 deelnemer; €130,- excl. btw vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Bent u op de hoogte van de actuele wijzigingen in de overeenkomsten en voorwaarden van Woningborg? Ondernemers die bouwen onder de vlag van Woningborg hebben te maken met de Woningborg overeenkomsten en voorwaarden. Aan makelaars de taak de inhoud van deze overeenkomsten en voorwaarden toe te lichten aan toekomstige kopers.

Zo goed als al onze projecten bouwen wij onder Woningborg. Echter zijn er altijd wel oplever/garantiezaken waar onduidelijkheid over kan zijn. Het was heel interessant om hierover in gesprek te gaan met elkaar en Woningborg. Bedankt voor het verzorgen van de incompany training Nazorg en Garantie! Batenburg Bouw en Ontwikkeling
Batenburg Bouw Ontwikkeling Geboren Bouwers
Claudia Yard

Claudia Yard

Heb je vragen neem gerust contact op

0182 - 59 29 94