Modelovereenkomsten nieuwbouw 2016

Hier vindt u de modelovereenkomsten nieuwbouw die horen bij de Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016. Deze geldt voor plannen die zijn aangemeld tussen 1-1-2016 en 31-12-2019.