Training Duurzaam bouwen naar MPG 0.5

Woningen Met Zonnepanelen
Woningborg
Tielweg 24
2803 PK, Gouda

170 (excl. btw) voor 1 deelnemer

130 (excl. btw) vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf

Nederland heeft belangrijke doelen gesteld op het gebied van zowel CO2-reductie en circulariteit. In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasemissie uitstoten vergeleken met 1990. Daarnaast is het doel 50% minder grondstoffen gebruiken zoals mineralen, metalen en fossiele grondstoffen en niet hernieuwbare grondstoffen. Voor 2050 is de doelstelling de CO2 verder te reduceren met 95% en het hebben van een circulaire economie; afval bestaat niet en grondstoffen moeten steeds opnieuw worden gebruikt. Dit alles wordt gedaan om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen, met ultiem doel dat de aarde in 2050 met niet meer dan 1,5 á 2 graden Celsius is opgewarmd.

Inhoud

De bouwsector heeft hierin een belangrijke rol. Deze sector is voor ongeveer 40% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot per jaar. Ook is maar liefst 24 miljoen ton afval per jaar afkomstig van deze sector. De vraag is alleen: hoe kan de bouw verduurzamen? Moet er alleen gekeken worden naar het materiaalgebruik en in hoeverre zijn de doelstellingen bepalend voor de bouwmethodiek? Zijn er keuzes te maken in de ontwerpfase die bijdragen aan een duurzamer gebouw?

Uw begeleider

De training wordt verzorgd door Rogier Stoker, Solution specialist Isover

 

Rogier Stoker

Onderwerpen

De training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Klimaatdoelstellingen 2023-2050; verschil CO2 reductie en circulair bouwen
  • Wat is een LCA en hoe kan dit bijdragen aan duurzaam bouwen?
  • MPG; wat is nodig om van € 0,80 naar € 0,50 te gaan?
  • Bouwen in de toekomst; CO2 paspoort woning
  • Relatie BENG en duurzaam bouwen

Voor wie is deze training?

  • Architecten
  • Woningbouwverenigingen
  • Projectleiders
  • Werkvoorbereiders
  • Aannemers

Praktische informatie

Helaas, deze training wordt niet meer gegeven

Claudia Yard

Claudia Yard

0182 - 59 29 94