Kennissessie wet kwaliteitsborging, bent u er al klaar voor?

Woningborg
Tielweg 24
2803 PK, Gouda

Gratis

Wist u dat Woningborg Toetsing en Toezicht al meer dan zo’n tien jaar ervaring heeft en honderden pilotprojecten heeft gedaan in het kader van de Wet kwaliteitsborging? Wij willen dan ook graag onze ervaringen in onze nieuwe kennissessie met u delen, zodat ook u zich kan voorbereiden op wat de impact is van deze nieuwe wet.

Met de vernieuwde kennissessie van Woningborg Toetsing en Toezicht geven we u inzichten wat de huidige stand van zaken is omtrent de Wet kwaliteitsborging. Wat dit betekent voor bouwers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten, fabrikanten, leveranciers, installateurs en het bevoegde gezag. We staan daarbij ook stil hoe het onderbouwd en reproduceerbaar vastleggen van de kwaliteit van bouwen in de praktijk effectief mogelijk is. Daarbij is extra aandacht voor het instrument de WKI.

Inhoud

Met een case uit de praktijk wordt u volledig meegenomen in de customer journey van de toepassing van kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe we u kunnen helpen dan is het mogelijk om tijdens de sessie vragen live kenbaar maken, waarop onze experts u antwoorden zullen geven.

Uw begeleider

Siteze RozemaDe kennissessie wordt verzorgd door Sietze Rozema, Manager Woningborg Toetsing en Toezicht.

Onderwerpen

De training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Op hoofdlijnen inzicht geven in wijzigingen van Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen;
  • Toelichting werking van de WKI a.d.h.v. een concreet project;
  • Informeren over de mogelijke implementatiestappen en toelichten hoe de organisatie zich erop kan voorbereiden.

Voor wie is deze training?

  • Bouwerondernemers
  • Ontwikkelaars
  • Opdrachtgevers
  • Architecten
  • Fabrikanten
  • Leveranciers
  • Installateurs

Praktische informatie

Helaas, deze training wordt niet meer gegeven

Claudia Yard

Claudia Yard

Heeft u vragen? Stel ze aan mij!

0182 - 59 29 94