Garanties en aansprakelijkheden na oplevering

1. Waar vind ik de garanties en aansprakelijkheden van de ondernemer na oplevering in de modelovereenkomsten van Woningborg?

In het artikel ‘Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de ondernemer’ in de Algemene Voorwaarden voor de modelovereenkomsten van Woningborg N.V.

2. Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is een gebrek dat redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van ontdekking kon worden geconstateerd.

3. Hoe en tot wanneer kunnen wij de ondernemer aansprakelijk stellen voor een verborgen gebrek?

Voor een beroep op deze zogenaamde contractuele aansprakelijkheid, moet u zich in de eerste plaats wenden tot uw contractspartij in de (koop-/)aannemingsovereenkomst ondernemer. Heeft u een verborgen gebrek geconstateerd, dan dient u deze binnen een redelijke periode na ontdekking (schriftelijk) aan de ondernemer te melden. Een aansprakelijkstelling kan het beste via een aangetekende brief of een faxbericht met verzendbevestiging worden verstuurd. Een rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk indien zij 5,5 jaar na oplevering wordt ingesteld.

4. Hoe lang zijn de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling?

Over het algemeen bedragen de garanties van de ondernemer op basis van de Woningborg-regeling 6 jaar. Voor ernstige gebreken geldt zelfs een termijn van 10 jaar. Bepaalde onderdelen kennen of een kortere garantietermijn, of zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie. Deze specifieke onderdelen staan benoemd in de Woningborg-regeling.

 

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord