Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

Bouwen zal in de nabije toekomst steeds meer gaan over het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) kan daarin als geen ander helpen. In dit geval door middel van onafhankelijke toetsing en toezicht er voor te zorgen dat het door u te leveren product aantoonbaar bouwtechnisch voldoet aan de heersende criteria.  

De toetsende rol van de gemeenten met betrekking tot de technische kwaliteit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning, komt zoals u weet binnenkort te vervallen. Gemeenten zullen vanaf dat moment de uitgangspunten van het Bouwbesluit niet meer controleren. Ook niet meer tijdens de realisatie. Deze rol zal overgenomen worden door private partijen, zo u wilt door Woningborg Toetsing en Toezicht.

De veranderingen op komst komen voort uit het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De belangrijkste veranderingen van dit wetsvoorstel zijn:

 • Het publieke stelsel wijzigt in een gecombineerd publiek-privaatstelsel
 • Verplichte inschakeling van een private kwaliteitsborger door de bouwer / vergunninghouder
 • Verplichte verklaring van de kwaliteitsborger op het gerealiseerde bouwwerk as built (in plaats van as planned zoals in het huidige stelsel)
 • Verplichte informatieplicht aan consumenten of en zoja hoe de bouwer verzekerd/geborgd is
 • De definitie van het verborgen gebrek wordt aangepast in het voordeel van de consument waardoor de bouwer sneller aansprakelijk gesteld kan worden.

Kwaliteit door synergie van de groep

Woningborg Toetsing en Toezicht is één van de drie bedrijven binnen de Woningborg groep. Het is in 2015 opgericht als hét private kwaliteitsborgingsbedrijf binnen deze groep, vooruitlopend op de invoering van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het is als innovatief bedrijf dé partij voor u als het gaat om het toetsen, bewaken, faciliteren en vooral ook borgen van de kwaliteit van bouwen.

Door de inzet van slimme online tools met flexibele ’on-the-spot’ toets- en toezichtmomenten te combineren, leveren we alle inzichten en support die nodig zijn om uw plannen snel en kwalitatief te valideren en ontzorgen zo de Woningborg klanten in de Nederlandse bouwbranche.

Alle voordelen op een rij:

 • Eén loket voor kwaliteitsborging met uniforme werkwijze en prijsstelling
 • Directe en concrete feedback op de geregistreerde controlepunten 
 • Volledige inzage in planning / status / documentatie van het digitale as built dossier 
 • Sterk op inhoud en kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking
 • Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) voorziet in concrete opbouw van het as built dossier
 • Eerder beeldvorming rondom preventieve maatregelen om faalkosten te voorkomen, méér grip en sturing op de te leveren kwaliteit en de afhandeling van het project.
 • Door een duidelijke, heldere aanpak en verslaglegging een efficiëntere sturing van de kwaliteitsborging
 • U houdt de focus primair op het bouwen, terwijl Woningborg Toetsing en Toezicht u met regie en goede tools ondersteunt in de vereiste kwaliteitsborging en opbouw van dossiers
 • Toets- en toezichtpunten zijn zodanig bepaald dat deze nog controleerbaar zijn en herstel van fouten nog mogelijk is tegen de laagst mogelijke herstelkosten
 • Het WKI biedt volledig in- en overzicht in de -zelf bepaalde- faseringen tijdens het bouwproces
 • Het WKI biedt mogelijkheid voor afstemming in de juiste fasering van de toetsmomenten - U doet zelf dié registraties waarbij WTT geen toegevoegde waarde heeft en bespaart zo op kosten
 • Door integratie van toets- en toezichtcriteria worden hinderlijke doublures in activiteiten en kosten voor u voorkomen
 • Door samenwerking in het toetsingsprotocol stijgt de kennis en het kwaliteitsbewustzijn bij betrokken partijen
 • Kosten zijn aantoonbaar lager door efficiëntere inzet van beschikbare middelen
 • Risico gestuurd toezicht op de benodigde steekproef, dus geen 100% controle
 • U hoeft geen eigen tool aan te schaffen voor de vereiste registraties van kwaliteitsborging wanneer u met Woningborg Toetsing en Toezicht werkt

 

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord