Woningborg N.V.

Woningborg N.V. is het verzekeringsbedrijf binnen de Woningborg groep. Zij is gespecialiseerd in het waarborgen van garanties voor woningen, die worden gebouwd door de circa 1.000 bij haar ingeschreven bouwondernemingen. Jaarlijks verstrekt ze ruim 25.000 (!) waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen en professionele opdrachtgevers.

Zekerheid voor iedereen

Onze financiële specialisten beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bij ons ingeschreven bouwondernemingen. Zodat wij een goed inzicht in de financiële draagkracht krijgen. Daarnaast toetsen onze technische specialisten deze ondernemingen ook op hun vakbekwaamheid. Dat geeft iedereen dus zekerheid.

Alle bij Woningborg N.V. ingeschreven bouwondernemingen voldoen zo aan onze normen van kredietwaardigheid, deskundigheid èn vakbekwaamheid. Woningborg N.V. staat daarbij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gedragscode Verzekeraars en SFCR

"Woningborg N.V. leeft de Gedragscode Verzekeraars na zoals gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. U kunt deze gedragscode nalezen op www.verzekeraars.nl"

Het verslag over de solvabiliteit en financiële toestand over het boekjaar 2016 van Woningborg N.V. treft u hieronder aan.

SFCR 2016

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord