Onze ondernemingen

Alle ondernemingen in de Woningborg groep: Woningborg N.V., Woningborg Advies B.V. en Woningborg Toetsing & Toezicht B.V. werken samen ’op zeker’ voor u. Want: zekerheid brengen en ontzorgen is de voornaamste focus van ons. Daarvoor hebben wij bouwtechnische, financiële en juridische deskundigen in eigen huis. Die allemaal specialistische maar vooral ook praktische kennis delen op het gebied van risicobeheersing en kwaliteitsverhoging in de (woning)bouwsector. Met als gevolg: minder risico’s, gebreken en faalkosten. Daar zijn dus zowel de particuliere kopers en de professionele opdrachtgevers als ook bouwondernemingen bij gebaat. Als dat geen zekerheid is!

Meer over Woningborg N.V. 

Woningborg N.V. is het verzekeringsbedrijf binnen de Woningborg groep. Zij is gespecialiseerd in het waarborgen van garanties voor woningen, die worden gebouwd door de circa 1.000 bij haar ingeschreven bouwondernemingen. Jaarlijks verstrekt ze ruim 20.000 waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen en professionele opdrachtgevers.

Zekerheid voor iedereen
Onze financiële specialisten beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bij ons ingeschreven bouwondernemingen. Zodat wij een goed inzicht in de financiële draagkracht krijgen. Daarnaast toetsen onze technische specialisten deze ondernemingen ook op hun vakbekwaamheid. Dat geeft iedereen dus zekerheid.

Alle bij Woningborg N.V. ingeschreven bouwondernemingen voldoen zo aan onze normen van kredietwaardigheid, deskundigheid èn vakbekwaamheid. Woningborg N.V. staat daarbij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Meer over Woningborg Advies B.V.

Woningborg Advies B.V. is het zelfstandige bouwkundig adviesbureau binnen de Woningborg groep. Zij werkt voor de professionele marktpartijen in de Nederlandse bouwbranche. Simpelweg omdat zij alle kennis en ervaring vertegenwoordigt, die binnen de groep is opgedaan omtrent risico analyse en preventiemaatregelen. Zo brengt zij al ver van te voren eventuele ’missers’ in kaart en voorkomt daardoor faalkosten tijdens het bouwproces of na de oplevering.

Veelgevraagde gesprekspartner
Deze waardevolle kennis, bijvoorbeeld over de verschillende Garantie- en waarborgregelingen, maakt haar tot een veelgevraagde gesprekspartner in de woningbranche. Woningborg Advies B.V. hanteert daarvoor concurrerende tarieven, met als gevolg dat al veel Nederlandse bouwondernemingen, projectontwikkelaars en woningcorporaties, haar specialistische advies mochten ontvangen.

Meer over Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

Bouwen zal in de nabije toekomst steeds meer gaan over het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) kan daarin als geen ander helpen. In dit geval door middel van onafhankelijke toetsing en toezicht er voor te zorgen dat het door u te leveren product aantoonbaar bouwtechnisch voldoet aan de heersende criteria.  

De toetsende rol van de gemeenten met betrekking tot de technische kwaliteit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning, komt zoals u weet binnenkort te vervallen. Gemeenten zullen vanaf dat moment de uitgangspunten van het Bouwbesluit niet meer controleren. Ook niet meer tijdens de realisatie. Deze rol zal overgenomen worden door private partijen, zo u wilt door Woningborg Toetsing en Toezicht.

De veranderingen op komst komen voort uit het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De belangrijkste veranderingen van dit wetsvoorstel zijn:

  • Het publieke stelsel wijzigt in een gecombineerd publiek-privaatstelsel
  • Verplichte inschakeling van een private kwaliteitsborger door de bouwer / vergunninghouder
  • Verplichte verklaring van de kwaliteitsborger op het gerealiseerde bouwwerk as built (in plaats van as planned zoals in het huidige stelsel)
  • Verplichte informatieplicht aan consumenten of, en zo ja, hoe de bouwer verzekerd/geborgd is
  • De definitie van het verborgen gebrek wordt aangepast in het voordeel van de consument waardoor de bouwer sneller aansprakelijk gesteld kan worden.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord