Onze ondernemingen

Alle ondernemingen in de Woningborg groep: Woningborg N.V., Woningborg Advies B.V. en Woningborg Toetsing & Toezicht B.V. werken samen ’op zeker’ voor u. Want: zekerheid brengen en kwaliteit in de woningbranche verhogen, daar ligt onze focus. Daarom hebben wij bouwtechnische, financiële en juridische deskundigen in eigen huis. Die allemaal specialistische maar vooral ook praktische kennis delen op het gebied van risicobeheersing en kwaliteitsverhoging in de woningbouwsector. Met als gevolg: minder risico’s, gebreken en faalkosten. Daar zijn dus zowel particuliere kopers en professionele opdrachtgevers als bouwondernemingen bij gebaat. 

Meer over Woningborg N.V. 

Woningborg N.V. is het verzekeringsbedrijf binnen de Woningborg groep. Zij is gespecialiseerd in het waarborgen van garanties voor woningen die worden gebouwd door de circa 1.000 bij haar ingeschreven bouwondernemingen. Jaarlijks verstrekken we ruim 20.000 waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen en professionele opdrachtgevers.

Zekerheid voor iedereen
Onze financiële specialisten beoordelen de solvabiliteit en liquiditeit van de bij ons ingeschreven bouwondernemingen. Zodat wij een goed inzicht in de financiële draagkracht krijgen. Daarnaast toetsen onze technische specialisten deze ondernemingen op hun vakbekwaamheid. 

Alle bij Woningborg N.V. ingeschreven bouwondernemingen voldoen zo aan onze normen van kredietwaardigheid, deskundigheid en vakbekwaamheid. Woningborg N.V. staat daarbij onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lees verder

Meer over Woningborg Advies B.V.

Woningborg Advies B.V. is het zelfstandige bouwkundig adviesbureau binnen de Woningborg groep. Zij werkt voor de professionele marktpartijen in de Nederlandse bouwbranche. Simpelweg omdat wij alle kennis en ervaring vertegenwoordigen op het gebied van risico analyse en preventiemaatregelen. Zo brengen wij al ver van te voren eventuele ’missers’ in kaart en voorkomen daardoor faalkosten tijdens het bouwproces of na oplevering.

Veelgevraagde gesprekspartner
Deze waardevolle kennis, bijvoorbeeld over de verschillende Garantie- en waarborgregelingen, maakt Woningborg Advies tot een veelgevraagde gesprekspartner in de woningbranche. Woningborg Advies B.V. hanteert daarvoor concurrerende tarieven. Lees verder

Meer over Woningborg Toetsing en Toezicht B.V.

Bouwen zal in de nabije toekomst steeds meer gaan over het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) kan daarin als geen ander helpen. In dit geval door middel van onafhankelijke toetsing en toezicht er voor te zorgen dat het door u te leveren product aantoonbaar bouwtechnisch voldoet aan de heersende criteria.  

De toetsende rol van de gemeenten met betrekking tot de technische kwaliteit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning, komt zoals u weet te vervallen. Gemeenten zullen vanaf dat moment de uitgangspunten van het Bouwbesluit niet meer controleren. Ook niet meer tijdens de realisatie. Deze rol zal overgenomen worden door private partijen, zo u wilt door Woningborg Toetsing en Toezicht. Lees verder

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord