De Geschillenregeling Verbouwingen

Heeft u een contractueel geschil met de verbouwondernemer dan voorziet de Verbouwingsovereenkomst in een geschillenregeling. U kunt het geschil laten beslechten bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw op basis van het eigen Arbitragereglement van de Raad of het geschil laten beslechten via de gewone rechter. Dit zijn formele procedures waar kosten aan verbonden zullen zijn.

Bent u het niet eens met de manier waarop Woningborg uitvoering heeft gegeven aan een van de waarborgen uit de Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen, dan voorziet de Verbouwingsregeling in een geschillenregeling. U kunt het geschil laten beslechten via de laagdrempelige geschillenregeling bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw op basis van het Geschillenreglement Verbouwingen of het geschil laten beslechten via de gewone rechter. Ook dit zijn formele procedures waar kosten aan verbonden zullen zijn.

Bekijk of download hier het Geschillenreglement Verbouwingen.

Mocht u hierover nog meer informatie willen ontvangen, belt u dan met 0182 – 58 00 04 of mail naar info@woningborggroep.nl

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord