Ons Certificaat Verbouwingen

Zekerheden Certificaat Verbouwingen

Heeft u verbouwingsplannen voor uw woning? Laat deze dan uitvoeren door een bij Woningborg ingeschreven verbouwondernemer met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen. Ons Certificaat Verbouwingen biedt u als particuliere opdrachtgever een aantal belangrijke zekerheden.

De afbouwwaarborg

Gaat de verbouwondernemer gedurende de verbouwingswerkzaamheden failliet, dan zorgt Woningborg voor de voltooiing van de door u met de ondernemer schriftelijk overeengekomen werkzaamheden. Is voltooiing om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekken wij u een schadeloosstelling. Een en ander conform de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen.

De herstelwaarborg

De verbouwondernemer garandeert de kwaliteit van de door hem uitgevoerde verbouwingswerkzaamheden. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de ondernemer dit gebrek als het onder de garanties valt. Voor de uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf 15 werkdagen na oplevering van het werk. Voor ernstige constructieve gebreken bedraagt de garantietermijn 18 maanden.

In de Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen wordt een aantal onderdelen van de garantie uitgesloten. Woningborg waarborgt de garantieverplichtingen van de ondernemer.

Tarief

Voor ons certificaat Verbouwingen rekenen wij een scherp tarief van 0,25% van de overeengekomen aanneemsom (incl. BTW) met een minimum van € 155,-.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, belt u dan met
0182 - 58 00 04 of mail naar info@woningborggroep.nl.

Downloads

Onze Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen

Lees meer
Onze Modelovereenkomst Verbouwingen

Lees meer
De Geschillenregeling Verbouwingen

Lees meer
Ons foldermateriaal en formulieren Verbouwingen

Lees meer

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord