De Geschillenregeling Transformatie

Bemiddeling

Als er na oplevering geschillen van technische aard ontstaan tussen u en de bouwonderneming, kunt u bij ons een verzoek om bemiddeling indienen. Bemiddeling is een informele manier om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Wilt u bemiddeling aanvragen, klik dan hier.

Geschillenregeling

Is bemiddeling niet mogelijk of ongewenst, of is de bemiddeling niet geslaagd, dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling zoals deze is opgenomen in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst met de bouwonderneming. Dit is een formele geschillenregeling waar kosten aan verbonden zijn. Welke geschillenregeling voor u van toepassing is, hangt af van de datum waarop uw overeenkomst is gesloten.

Bekijk of download hier de geschillenregeling. Een toelichting op de geschillenregeling kunt u hier lezen of downloaden.

Is bij u een andere geschillenregeling van toepassing, dan kunt u deze raadplegen via Raad van Arbitrage.

Mocht u hierover nog meer informatie willen, belt u dan met 0182 – 58 00 04 of mail naar info@woningborggroep.nl

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord