Onze Modelovereenkomsten Nieuwbouw

Hier treft u al onze modelovereenkomsten aan. Deze modelovereenkomsten van 01-01-2016 zijn gebaseerd op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016. De modelovereenkomsten van 01-04-2014 zijn gebaseerd op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

De gebruikte afkortingen houden in:

• KAO: koop-/aannemingsovereenkomst (incl. grond)
• AO: aannemingsovereenkomst (excl. grond)
• KO: koopovereenkomst (opleveringsgereed)
• EGH: eengezinshuizen
• APP: appartementsrechten

Alle overeenkomsten zijn opgesteld in Word. Elke link bevat een complete inhoud (Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting).

Woningborg Modelovereenkomsten, te gebruiken voor plannen aangemeld op of na 01-01-2016.

Artikel op te nemen in overeenkomsten in kader van Bouwprestaties.nl

Indien u uw schriftelijk akkoord aan Woningborg heeft gegeven voor het verstrekken van de gegevens van uw onderneming aan Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) voor het initiatief Bouwprestaties.nl, dan dient u bij elk plan het hierna volgende artikel op te nemen in de tussen u en uw kopers te sluiten overeenkomsten.
Binnen het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen de kopers dan zelf aangeven of hun NAW-gegevens al dan niet aan SKB mogen worden verstrekt ten behoeve van dit initiatief. Wij zullen alleen de gegevens verstrekken aan SKB van die kopers die akkoord zijn.

Klik hier voor het artikel in Word

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord