Ons Certificaat Nieuwbouw

Zekerheden Certificaat Nieuwbouw

Het Certificaat Nieuwbouw biedt u als koper een aantal belangrijke zekerheden. Bovendien is aan ons certificaat het keurmerk van de Stichting GarantieWoning verstrekt, mocht u voor de woning Nationale Hypotheek Garantie (NHG) willen aanvragen.

De afbouwwaarborg

Gaat uw bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekken wij u een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan belt u met 0182 – 58 00 04 of mailt u naar info@woningborggroep.nl

Downloads

Onze Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw

Lees meer
Onze Modelovereenkomsten Nieuwbouw

Lees meer
De Geschillenregeling Nieuwbouw

Lees meer
Ons foldermateriaal en formulieren Nieuwbouw

Lees meer

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord