Onze Certificaten particulier

Algemene informatie over onze Certificaten particulier

Voordat een bouwonderneming bij ons kan worden ingeschreven, wordt zij eerst financieel en op technische vakbekwaamheid beoordeeld. De circa 1000(!) bij ons ingeschreven ondernemingen hebben, indien zij de directe contractspartij worden van de koper, voor alle nieuwbouwkoopwoningen (m.u.v. kavelbouw en transformatiebouw) een zogenaamde meldingsplicht. Dit houdt in dat zij deze woningen bij ons aan moeten melden voor toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling opdat wij aan u een certificaat kunnen verstrekken.

Voordat wij dit certificaat afgeven, toetsen wij vooraf het betreffende bouwplan. Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

  • De technische stukken (zoals o.a. de technische omschrijving en tekeningen);
  • De te sluiten model (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Zodra wij voor het plan de zogenaamde 'planacceptatie / Bewijs van Inschrijving in het Woningregister' aan de ondernemer hebben afgegeven, ontvangt u het certificaat van ons. 

Op de Woningborg Garantie- en waarborgregeling en het daaruit voortvloeiende certificaat is het keurmerk van de Stichting GarantieWoning verstrekt. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt dit keurmerk als voorwaarde voor het verstrekken van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Certificaten nieuwbouw certificaat kavelbouw nwCertificaten Transformatie 

Algemene informatie over ons Certificaat Verbouwingen

Bouwondernemingen die bij ons ingeschreven staan voor de categorie ‘verbouwingen’ kunnen voor verbouwingswerkzaamheden aan woningen van particulieren de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen aanbieden. Via het Ondernemingsregister kunt u de ingeschreven verbouwondernemers vinden.

De hierboven omschreven meldingsplicht geldt niet in geval van verbouwingen. De keuze is aan u of u de verbouwing met toepassing van onze verbouwingsregeling uitgevoerd wil hebben of niet. Kiest u ervoor, dan dient de ondernemer onze model Verbouwingsovereenkomst te gebruiken om de afspraken vast te leggen en u in het bezit te stellen van onze Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen. De verbouwing wordt vervolgens door de ondernemer bij Woningborg aangemeld door middel van toezending van de door partijen ondertekende overeenkomst.

Zodra wij voor de aangemelde verbouwing onze ‘planacceptatie’ hebben afgegeven aan de ondernemer, dan ontvangt u het certificaat Verbouwingen van ons.

Certificaat Verbouwingen

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord