2 april 2019

Scheuren in de binnenwand

Klachten over scheuren in de binnenwand komen al jarenlang vaak voor. In de meeste gevallen gaat het dan over een natuurlijk werkingsproces zoals krimp, kruip of verharding van de toegepaste materialen.

Er zijn plaatsen die grote kans geven op scheurvorming. Vaak is dit inherent aan ontwerp, uitvoeringswijze en materiaaltoepassing. Zoals bij:

  • aansluitingen van 2 verschillende materialen, op de plaats van aansluitingen in hetzelfde vlak
  • verticale of horizontale naden bij de aansluiting van vlakken onder een bepaalde hoek
  • dilatatienaden

Garantie

In de garantieregeling zijn dergelijke scheuren (esthetische zaken) uitgesloten, tenzij de degelijkheid in het geding is. Dit is het geval als er sprake is van:

  • scheuren met een scheurwijdte van 0,5 mm of meer
  • scheuren op oneigenlijke plaatsen*
  • afbrokkeling van afwerkingsmateriaal

“Als de scheurvorming strak in de aansluitnaad zit en het materiaal niet afbrokkelt, vallen dergelijke scheuren normaal gesproken buiten de herstelverplichting.”

Bij een bepaalde omvang gaan deze over in ondeugdelijk werk waarvoor een ondernemer verplicht is tot herstel, vervanging of compensatie.

Wandafwerking

Tegenwoordig worden de woningen meestal opgeleverd zonder wandafwerking. De koper verzorgt dus in eigen beheer de wandafwerking die soms uit een hard en broos materiaal zoals spuitpleisterwerk bestaat. Wat nauwelijks werking van het achterliggende materiaal kan opvangen.

Kopers brengen de niet-flexibele wandafwerking meestal aan in een egaal vlak over meterslange wanden en ook over dilatatienaden heen. Als de dilatatie goed zijn werk doet en er juist scheurvorming optreedt op de plaats waar deze mag ontstaan, geeft dat vaak een schadebeeld in de afwerking. Op de dilatatienaad in een lange wand zou een stucstopprofiel moeten worden aangebracht. Of een aftimmerlatje dat aan 1 zijde is bevestigd.

In arbitrages wordt bij scheuren op die plaatsen ook wel gesproken over voorspelbare scheurvorming of voorzienbare plaatsen.

Ons advies

  • Breng in wanden van kalkzandsteen van meer dan 10 meter een dilatatienaad aan.
  • Geef bij de koper aan, voor of bij oplevering, waar de dilatatie zit zodat hij dit, voor het aanbrengen van de afwerking, kan voorzien van een gaasje.
  • Geef uitvoerige informatie aan de koper hoe scheuren kunnen worden voorkomen. Noodzakelijke informatie betreft bijvoorbeeld de plaats van dilatatienaden, het drogingsproces en risico’s bij toepassing van broze materialen als wandafwerking.
  • Bij scheurvorming langs het plafond kunt u in overleg de scheuren dichtzetten en passende plafondplinten aanbrengen.

Gevolgschade

Als er sprake is van gevolgschade, valt dit ook onder de garantieverplichting van de ondernemer. Schade aan wandafwerking die het gevolg is van scheuren in wanden, is dus een gevolgschade die de ondernemer dient te herstellen of te vergoeden. Dat is ongeacht wie de wandafwerking heeft aangebracht.

Als de wandafwerking op onjuiste of ondeugdelijke wijze is aangebracht en daardoor is schade ontstaan of toegenomen, dan is de ondernemer niet verplicht tot herstel.

Herstelopties

Niet-constructieve scheuren die onder de garantie vallen zet u, nadat het loszittend afwerkingsmateriaal is uitgekrabd, dicht met een geëigend flexibel vulmiddel. Daarna herstelt u de afwerking en brengt deze terug in de staat waarin het zich bevond voordat de schade optrad. Dit kan partieel plaatsvinden dan wel over een geheel wandvlak of een wandvlakgedeelte.

Kopers eisen vaak onzichtbaar herstel maar uit jurisprudentie blijkt dat een lichte structuur- en/of kleurnuance acceptabel is.

Geheel of gedeeltelijk herstellen?

Een algeheel herstel van (alle) wanden zou disproportioneel kunnen zijn. Daarnaast is het uitgangspunt dat (slechts) het gebrek en de daarbij behorende gevolgschade hersteld dient te worden.

Wat als er discussies ontstaan?

Kijk bij discussies of het mogelijk is afspraken te maken. U kunt een ruime hoeveelheid materiaal leveren of het in financiële zin afhandelen (ter finale kwijting). Bij dat laatste is het verstandig uit te gaan van reële bedragen, dus onderbouwd met offertes van onderaannemers.

* Oneigenlijke plaatsen zijn plaatsen waar redelijkerwijs geen scheuren verwacht en geaccepteerd behoeven te worden.

 

scheurvorming in wanden
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord