Inschrijvingsprocedure

Informatie aanvraag
Indien u geïnteresseerd bent in een inschrijving bij Woningborg N.V., dan kunt u het aanvraagformulier invullen. U ontvangt dan een informatiepakket met daarin onder meer het formulier 'aanvraag om inschrijving', de tarievenlijst en de Algemene Voorwaarden. Hierin zijn de regels opgenomen voor ingeschreven ondernemingen. Nadat uw aanvraag om inschrijving bij ons is binnengekomen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging waarin een aanvraagnummer wordt toegekend.

Beoordeling aanvraag
Op basis van de ontvangen gegevens vindt er zowel een financiële als technische beoordeling plaats. Onze financieel screener maakt een afspraak om de kredietwaardigheid van uw onderneming te bespreken. De technische inspecteur in uw regio bezoekt u om de binnen uw onderneming aanwezige deskundigheid en vakbekwaamheid te toetsen.

Inschrijving
Na een positieve financiële- en technische beoordeling (en het stellen van benodigde zekerheden), vindt de inschrijving bij Woningborg plaats. Na inschrijving kunt u een woningbouwplan bij Woningborg aanmelden. In spoedeisende gevallen kan de behandeling van het bouwplan parallel lopen met de behandeling van de aanvraag om inschrijving. Na behandeling en acceptatie van zowel de inschrijving als het bouwplan, kunnen op grond van getekende (koop-/) aannemingsovereenkomsten Woningborg-certificaten aan uw kopers worden verstrekt.

Mocht u hierover nog meer informatie willen, belt u dan met 0182 – 58 00 04 of mail naar info@woningborggroep.nl

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord