Klachten algemeen

Op basis van de met de ondernemer gesloten overeenkomst, verstrekt deze een contractuele garantie en een ‘extra’ kwaliteitsgarantie op basis van de Garantie- en waarborgregeling. Het kan voorkomen dat er zich klachten voordoen aan uw nieuwbouwwoning. 

Opleveringsklachten

Dit zijn in de eerste plaats alle tekortkomingen die tijdens de oplevering van de woning op het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld. Daarnaast worden ook de binnen 3 maanden na oplevering nog geconstateerde tekortkomingen als opleveringsklachten gezien. Deze laatste moet u schriftelijk bij de ondernemer melden.

Is er bij de oplevering een 5%-depot of -bankgarantie bij de notaris ondergebracht, dan kunt u gebruik maken van uw opschortingsrecht, wanneer aan het einde van de 3 maanden na oplevering nog niet alle opleveringsklachten zijn opgelost door de ondernemer. U zult dit dan tijdig, en bij voorkeur schriftelijk, aan de notaris kenbaar moeten maken en aan moeten geven hoe groot het bedrag is dat u wilt opschorten. Gelijktijdig stelt u ook de ondernemer in kennis van uw opschorting en voor welke opleveringsklachten u dat gedaan heeft.

De opleveringsklachten vallen onder de contractuele garantie van de ondernemer en niet onder de Garantie- en waarborgregeling. Desalniettemin kunt u Woningborg voor opleveringsklachten wel om bemiddeling vragen. Meer informatie over bemiddeling, vindt u hier.

Komen de opleveringsklachten langs minnelijke weg niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van de in uw overeenkomst met de ondernemer omschreven Geschillenregeling.

Leveringsklachten

Heeft u iets niet of anders opgeleverd gekregen dan u in uw overeenkomst (inclusief het overeengekomen meer-/minderwerk) en bijbehorende contractstukken met de ondernemer bent overeengekomen, dan is er sprake van een leveringsklacht. Een leveringsklacht kan gelijktijdig ook een opleveringsklacht zijn als deze gelijk bij oplevering op het proces-verbaal van oplevering is vermeld of binnen drie maanden na oplevering bij de ondernemer wordt gemeld. Leveringsklachten vloeien voort uit het contract en vallen niet onder de werking van de Garantie- en waarborgregeling. Ter behoud van uw contractuele rechten is het belangrijk om de direct bij oplevering zichtbare klachten op het proces-verbaal van oplevering te laten vermelden en de leveringsklachten die u na oplevering ontdekt zo kort mogelijk na oplevering schriftelijk bij de ondernemer te melden.

Komen de leveringsklachten langs minnelijke weg niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van de in uw overeenkomst met de ondernemer omschreven Geschillenregeling.

Contractuele klachten

Naast leveringsklachten kunnen zich ook andere contractuele klachten/geschillen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over de perceelgrootte, de bouwtijd of de termijnregeling. Ook contractuele geschillen vallen niet onder de Garantie- en waarborgregeling.

Komen de contractuele klachten langs minnelijke weg niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van de in uw overeenkomst met de ondernemer omschreven Geschillenregeling.

Garantieklachten

De door de ondernemer op basis van de Garantie- en waarborgregeling gegeven kwaliteitsgarantie gaat in vanaf 3 maanden na de oplevering. Garantieklachten zijn de klachten die vanaf die periode bij de ondernemer worden gemeld. Meer informatie omtrent garantieklachten kunt u lezen via: Garantietermijnen, Klachtenprocedure, Bemiddeling, Geschillenregeling en Beroep op de herstelwaarborg.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord