Garantietermijnen

Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken 10 jaar), maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling.

Hieronder geven wij een beknopt overzicht van mogelijke klachten met bijbehorende garantietermijn. Het volledige overzicht van de verkorte garantietermijnen en de uitsluitingen kunt u terugvinden in uw Garantie- en waarborgregeling.

Heeft u een klacht die niet (meer) onder de werking van de Garantie- en waarborgregeling valt, dan zou deze nog wel onder de contractuele garanties van de ondernemer kunnen vallen. In de Algemene Voorwaarden van uw met de ondernemer gesloten overeenkomst staan de contractuele garanties en aansprakelijkheden van de ondernemer omschreven.

Twijfelt u of uw klacht (nog) binnen de garantietermijnen van de Garantie- en waarborgregeling valt of heeft u andere vragen over garanties, dan kunt u bellen met de klachtenlijn van Woningborg: telefoonnummer 0182 - 592 989, te bereiken van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur.

 Soort klacht

 (Verkorte) garantietermijn / uitgesloten

 Belinstallatie, alarminstallatie  e.d.

  6 maanden

 Binnenriolering

  6 jaar

 Buitenriolering

  2 jaar

 Dubbel glas (isolerende werking)

  3 jaar

 Hang- en sluitwerk

  1 jaar

 Hekwerken (appartementsgebouwen)

  2 jaar

 (Hoofd)draagconstructie

 10 jaar

 Installaties (verwarming, ventilatie, gas, water en elektra)

  2 jaar

 Kromtrekken deuren (meer dan 10 mm)

  1 jaar

 Lekkages

  6 jaar

 (Mechanische) ventilatie

  2 jaar

 Sanitair

  1 jaar

 Schilderwerk

  1 jaar

 Esthetische zaken (o.a. kleurverschillen)

 Uitgesloten

 Krimpscheuren

 Uitgesloten

 (Mechanische) beschadigingen

 Uitgesloten

 Stormschade (winduurgemiddelde > 17  m/s)

 Uitgesloten

 Voorzieningen buiten de woning (bijv. bestrating, tuin)

 Uitgesloten

Meer informatie omtrent garantieklachten kunt u lezen via: Klachten algemeenKlachtenprocedureBemiddelingGeschillenregeling en Beroep op de herstelwaarborg.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord