Verzoek tot herstel / Beroep op de waarborg

Uw woning is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, dient u eerst een schriftelijk verzoek tot herstel te sturen aan de garantieplichtige bouwondernemer.

Dit kan met onderstaand formulier. Als u het e-mailadres van de ondernemer invult, wordt uw ‘Verzoek tot herstel’ automatisch naar de betreffende ondernemer verzonden. Een kopie hiervan voegen wij toe aan uw Woningborg-dossier.

Hoe gaat het verder?

De ondernemer dient uw klacht te onderzoeken en aan u te melden of hij het gebrek onder de garantie erkent, en zo ja, welke herstelwerkzaamheden hij zal uitvoeren. De ondernemer kan de klacht ook afwijzen. Wij wijzen u erop zelf geen reparaties uit te voeren, dit kan uw garantie in gevaar brengen. Een noodvoorziening of een schadebeperkende maatregel kan soms wel nodig zijn, maar doet u dit altijd in overleg met de ondernemer of met Woningborg.

Vragen?

Heeft u vragen over bouwkundige klachten die na het lezen van de website nog niet beantwoord zijn, dan kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur bellen met de technische informatielijn voor certificaathouders. Onze medewerkers zijn maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer: 0182 - 59 29 89.Gegevens koper
Gegevens ondernemer
Omschrijving gebrek
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord