Verzoek tot herstel

Uw woning is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, dient u eerst een schriftelijk Verzoek tot herstel te sturen aan de garantieplichtige bouwondernemer.

Dit kan met onderstaand formulier. Als u het e-mailadres van de ondernemer invult, wordt uw Verzoek tot herstel automatisch naar de betreffende ondernemer verzonden. Een kopie voegen wij toe aan uw Woningborg-dossier.

Hoe gaat het verder?

De ondernemer dient uw klacht te onderzoeken en aan u te melden of hij het gebrek onder de garantie erkent, en zo ja, welke herstelwerkzaamheden hij zal uitvoeren. De ondernemer kan de klacht ook afwijzen. Wij wijzen u erop zelf geen reparaties uit te voeren, dit kan uw garantie in gevaar brengen. Een noodvoorziening of een schadebeperkende maatregel kan soms wel nodig zijn, maar doe dit altijd in overleg met de ondernemer of met Woningborg.

Vragen?

Heeft u vragen over bouwkundige klachten die na het lezen van de website nog niet beantwoord zijn, dan kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur bellen met de technische informatielijn voor certificaathouders. Onze medewerkers zijn maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer: 0182 - 59 29 89.

Bijv. W-2017-12345-E0001-1...-A-001
Gegevens koper
Gegevens ondernemer
Omschrijving gebrek
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord