Bemiddeling

Lukt het niet om met de ondernemer overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de opleveringsklachten of de garantieklachten (technische onvolkomenheden) worden afgewikkeld, maar wilt u er met elkaar nog wel op een redelijke manier uit komen, dan kunt u Woningborg kosteloos om bemiddeling vragen.

Na ontvangst van uw verzoek tot bemiddeling beoordelen wij eerst of de klachten bemiddelbaar zijn. Leveringsgeschillen bijvoorbeeld komen niet in aanmerking voor bemiddeling.

Hoe een bemiddeling verloopt

Bij een bemiddeling probeert een bouwkundig inspecteur van Woningborg met u en de ondernemer tot een gezamenlijke oplossing te komen. De afspraak vindt plaats in de woning, zodat de klacht direct kan worden beoordeeld en besproken. Van het bezoek maakt de inspecteur voor beide partijen een rapport met zijn bevindingen. Zo nodig inclusief onderzoeks- en/of hersteladviezen en de afspraken tussen u en de ondernemer. De rapportage heeft een adviserend karakter en is geen bindende uitspraak.

Bemiddeling aanvragen

Bemiddeling kunt u hier aanvragen.

Na afloop

Slaagt de bemiddeling toch niet, dan kunt u gebruik maken van de tussen u en de ondernemer overeengekomen Geschillenregeling. Lees verder 

Meer informatie

Mocht u nog meer informatie willen, belt u dan met de klachtenlijn van Woningborg: telefoonnummer 0182 - 592 989, te bereiken van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie over garantieklachten kunt u lezen via: Klachten algemeenKlachtenprocedureGeschillenregeling en Beroep op de herstelwaarborg.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord