Uitvoering, oplevering en nazorg

28 juni in Van der Valk in Assen

Inschrijven voor de cursus kan hier

Van uitvoering tot oplevering

Steeds vaker volgen kopers op kritische wijze de uitvoering van de bouwactiviteiten van hun nieuwe huis of appartement. Woningborg merkt dat kopers tijdens het uitvoeringstraject met allerlei vragen zitten en dat er al bij de uitvoering discussies tussen partijen ontstaan die soms uitmonden in conflicten.

In de bouw geldt de slogan “voorkomen is beter dan herstellen”, maar soms is herstellen noodzakelijk als gebreken zich al vroegtijdig aandienen of als de inschatting is dat deze in de toekomst kunnen ontstaan.

Uiteindelijk wordt het uitvoeringstraject afgesloten met een oplevering. Een moeizame uitvoering en stroeve communicatie staan regelmatig een vlotte oplevering in de weg. Terwijl de oplevering een feestelijke gebeurtenis zou moeten zijn.

We bieden handvatten om toe te werken naar een oplevering waarbij de onderlinge verhoudingen goed zijn en het eindproduct voldoet aan de regelgeving en de eis van goed en deugdelijk werk. Maar net zo belangrijk is dat er ook voldaan wordt aan hetgeen kopers redelijkerwijs mogen verwachten.

Garantieregeling in relatie tot klachtenbehandeling

Een deel van uw faalkosten komt tot uiting in de vorm van herstel van door kopers gemelde gebreken. Maar…. welke klachten zijn terecht en welke niet? Het is belangrijk dat u een klachtmelding juist inschat en dit goed kunt overbrengen aan een koper.

Het beoordelen van klachten wordt gedaan op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Ook is de technische beoordeling van een gebrek/klacht van belang. Deze wordt getoetst aan het begrip ‘goed en deugdelijk’ werk en het Bouwbesluit, maar wat valt hier nu precies onder?

We behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

 • Klachtbehandeling in het algemeen en in relatie tot de garantievoorwaarden 
  (goed en deugdelijk werk en het Bouwbesluit);
 • Het onderscheid tussen de verplichtingen uit hoofde van de garantieregeling en o.b.v. de (koop-/) aannemingsovereenkomst, bijvoorbeeld tussen garantiegebreken en verborgen gebreken;
 • De procedure met betrekking tot de afhandeling van klachtmeldingen door Woningborg;
 • Wat van een ondernemer wordt verwacht qua klachtafhandeling;
 • De afwikkeling van het herstel van gebreken;
 • De mogelijkheid om Woningborg bij geschillen tussen koper en ondernemer te laten bemiddelen;
 • Veelvoorkomende gebreken welke bij Woningborg zijn gemeld;
 • De behandeling van enkele casussen.

Deze cursus is bestemd voor:

 • koperbegeleiders
 • uitvoerders

Schrijft u zich hier in

Garantiecertificaat Woningborg
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord