Academy

Op veler verzoek start Woningborg met cursussen in de regio, naast het reguliere aanbod.

Regio Noord-Oost

Locatie: Van der Valk in Assen
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Kosten per cursus (excl. BTW):

€ 150,-  voor 1 deelnemer 
2e deelnemer van hetzelfde bedrijf € 100,-
3e deelnemer van hetzelfde bedrijf € 50,-

31 mei: Introductie + overeenkomsten en voorwaarden

Wanneer u zich laat inschrijven bij Woningborg, krijgt u te maken met het aanmelden van plannen die u met Woningborg garantie gaat verkopen en bouwen.

Bij de Introductiecursus laten we zien wie Woningborg is, welke producten ‘verzekerd’ kunnen worden en nemen we de onderwerpen en vragen uit het formulier Planaanmelding met u door. Ook komen verschillende aandachtspunten rondom de procedure ‘planacceptatie en afgifte van de certificaten’ ter sprake.

De cursus Overeenkomsten en voorwaarden behandelt de modelovereenkomsten en de Garantie- en waarborgregelingen van Woningborg en de vraagstukken hieromheen.

Doelgroep: nieuw ingeschreven ondernemingen/nieuwe medewerkers, koperbegeleiders en medewerkers die werken met overeenkomsten.

Meer informatie en inschrijven 

7 juni: Transformeren van gebouwen

Bij het transformeren van een bestaand gebouw (zonder woonbestemming) naar woningen of appartementen heeft u te maken met andere (soms lagere) eisen vanuit het Bouwbesluit en wellicht vrijstellingen. De uiteindelijke kopers/gebruikers hebben een bepaald verwachtingspatroon. Binnen dit spanningsveld is het makkelijk zaken over het hoofd te zien.

Woningborg Advies begeleidt al vele jaren op bouwkundig vlak deze transformatieprojecten. De praktische kennis en ervaring die inmiddels is opgedaan wordt in deze cursus gedeeld.

Doelgroep: uitvoerders, projectleiders, werkvoorbereiders

Meer informatie en inschrijven 

28 juni: Uitvoering, oplevering en nazorg

Woningborg wil met deze cursus handvatten bieden om toe te werken naar een oplevering waarbij de onderlinge verhoudingen goed zijn en het eindproduct voldoet aan de regelgeving en de eis van goed en deugdelijk werk. Maar net zo belangrijk is dat er ook voldaan wordt aan hetgeen kopers redelijkerwijs mogen verwachten. Een deel van uw faalkosten komt tot uiting in de vorm van herstel van door kopers gemelde gebreken. Maar…. welke klachten zijn terecht en welke niet? Het is belangrijk dat u een klachtmelding juist inschat en dit goed kunt overbrengen richting een koper, het beoordelen van klachten wordt gedaan op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Ook is de technische beoordeling van een gebrek/klacht van belang. Deze wordt getoetst aan het begrip ‘goed en deugdelijk’ werk en het Bouwbesluit.

Doelgroep: koperbegeleiders, uitvoerders, klachtencoördinatoren

Meer informatie en inschrijven 

Bij succes volgen cursussen in andere regio's. Het reguliere najaarsaanbod vanuit Gouda is binnenkort bekend. Cursus in company op aanvraag.

Voor meer informatie mailt u met Leonie van Winden
Bellen kan ook: 0182 592 964.

Op al onze cursussen zijn de Algemene cursusvoorwaarden van toepassing. 

Woningborg Academy
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord