Luchtdichtheidsmetingen

Objectieve beeldvorming door luchtdichtheidsmeting

Binnen het energieprestatievraagstuk wordt de luchtdichtheid van een woning steeds belangrijker. Wij meten daarom ook deze luchtdichtheid voor u. Dit doen we met een zogenaamde ’blower-door’ test. Het resultaat van deze test wijst uit, of er aan de eis in het Bouwbesluit is voldaan. Ook krijgt u zo inzicht in de correctheid van de aanname, die bij de EPC-berekening hiervoor is gedaan.

De luchtdichte schil moet nagenoeg opleveringsgereed zijn. Deze meting is bedoeld om de definitieve waardes te bepalen.

Achtergronden luchtdichtheidsmeting

Naarmate de isolatiewaardes toenemen, wordt de luchtdichtheidstest steeds belangrijker. Met het uitvoeren van een luchtdichtheidstest wordt door ons gemeten of een woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit èn wat de gemeten Qv;10 waarde is. Deze kunt u vergelijken met de waarde opgenomen in de EPC-berekening. Onze resultaten ontvangt u in de vorm van een duidelijk meetrapport.

Deze luchtdichtheidstest of  ’blower-door’ test, meet dus hoeveel lucht er bij verschillende drukverschillen verloren gaat. Door de drukverschillen worden bestaande luchtlekken geaccentueerd. In het geval dat waardes afwijken of niet voldoen aan het verwachtingspatroon kunnen wij met behulp van rookproeven en een infrarood-camera een aanvullende Luchtlekdetectie uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken snel door ons worden gelokaliseerd.

Wie een energiezuinige woning bouwt conform de PassiefHuis systematiek, is tegenwoordig verplicht een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren, omdat anders geen certificaat wordt verstrekt. Deze test kan door u worden aangevuld met een Luchtlekdetectie d.m.v. rook. Zo worden de eventuele luchtlekken zichtbaar gemaakt. Met behulp van deze technieken kunnen ook problemen als de herkomst van stankbronnen of vochtproblemen (inwendige condensatie door luchtlekken) voor u worden getraceerd.

Werkwijze luchtdichtheidsmeting

  • (Ventilatie)roosters worden dichtgezet, niet afgeplakt;
  • De brievenbusklep wordt met een tapestrookje afgesloten;
  • Mechanische ventilatie wordt uitgeschakeld, aan- en afvoer worden afgesloten;
  • Eventuele andere afvoeropeningen (bijv. afzuigkap e.d.) worden afgesloten;
  • U dient zelf zorg te dragen voor het afdichten van additionele openingen, zoals een open haard.

Benodigde aansluiting

Netspanning 230 V.

Voorwaarden

Het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting is afhankelijk van de weersomstandigheden, met name bij harde wind worden metingen onzuiver. Boven windkracht 4 á 5 (6m/s) is meten niet meer mogelijk. Voor deze meting is geen hak- of breekwerk noodzakelijk.

Voor meer informatie over onze Luchtdichtheidsmeting, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord