Directievoering

Objectief procesadvies

Door het inzetten van onze directievoering, krijgt u een objectief beeld van de wijze waarop uw plan wordt gerealiseerd. U wordt maximaal ontzorgd omdat het gehele bouwproces voor u wordt geleid. Afhankelijk van de mate van beslissingsbevoegdheid van onze directievoerder kunt u zich beperken tot de hoofdlijnen of zelfs helemaal geen bemoeienis hebben met het uitvoeringstraject.

Directievoering bestaat uit:

  • Technische vertegenwoordiging opdrachtgever;
  • Realisatie procescontrole (beheersplan, werkplannen, projectdossier);
  • Voorzitterschap bouwvergaderingen;
  • Leiding geven aan opzichter(s);
  • Beoordeling en advisering met betrekking tot aangeboden meer- en minderwerk;
  • Advies ten aanzien van bouwtermijnen en eindafrekening;
  • Toezicht op tijdige / volledige aanlevering van revisiebescheiden en garantiebewijzen.

Voor meer informatie over onze Directievoering, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord