Bouwkundige standopname

Objectieve beeldvorming door bouwkundige standopname

Door het inzetten van een bouwkundige standopname, krijgt u een objectief beeld van de stand van een project dat zich nog in de realisatiefase bevindt. Bijvoorbeeld in de situatie waarin een deel van een bouwwerk al is gerealiseerd en u dit gaat afbouwen. Dan adviseren wij u al het gerealiseerde werk eerst te laten inspecteren.

Voordelen bouwkundige standopname:

  • Ter plaatse wordt bekeken wat de kwaliteit is van het tot dan toe gerealiseerde werk. Deze beoordeling vindt plaats op basis van onze criteria van goed en deugdelijk werk (zoals te zien is op www.technische-abc.nl);
  • Verzorgen van een helder opnamerapport. In deze rapportage wordt met duidelijke foto’s en teksten uiteengezet waar eventuele verbeteringen wenselijk zijn;
  • De standopname biedt u een veel scherper in- / overzicht, zodat u beter uw prijs kunt bepalen.

Voor meer informatie over onze Bouwkundige standopname, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord