Bouwkundig toezicht

Objectieve beeldvorming door bouwkundig toezicht

Door het inzetten van ons toezicht, krijgt u een objectief beeld van de wijze waarop uw plan wordt gerealiseerd. In dit geval door het inzetten van een aantal extra deskundige “ogen en oren” op de bouwplaats. In deze rol signaleren en rapporteren wij afwijkingen ten opzichte van de contractstukken.

Op deze manier blijft u goed geïnformeerd over de voortgang, kwaliteit en eventuele aandachtspunten van uw project.

Het bouwkundig toezicht bestaat uit:

  • Controle werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
  • Bijhouden van de gehele bouwadministratie, tijdschema’s;
  • Monitoren kwaliteit van het afgeleverde werk;
  • Bijhouden dagboek / projectdossier;
  • Notuleren tijdens bouwvergaderingen;
  • Controle op correcte uitvoering, conform contractstukken, materiaalgebruik en naleving veiligheidsvoorschriften;
  • Signalering afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • Controle weekrapporten van de aannemer in relatie tot voortgang van het werk;
  • Informeren directievoerder over de vorderingen / stand van het project;
  • Verzorgen vooropnames (ca. 2 weken voor oplevering).

Voor meer informatie over ons Bouwkundig toezicht, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord