Realisatiefase

Tegenwoordig wordt een efficiënte bedrijfsvoering steeds crucialer. Het is daarom ook zaak dagelijks grip te houden op uw projecten. Doorgaans wordt er in de realisatiefase veelal gestuurd op planning, financiën en contractstukken e.d.. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Dit heeft te maken met onduidelijkheden over te kiezen oplossingen. Meestal omdat een plan onvoldoende is uitgewerkt.

Woningborg Advies levert in de realisatiefase, een compleet scala aan diensten waarmee al deze facetten van uw plan wèl belicht worden.

WBA Realisatiefase

Onze diensten in de realisatiefase 

Controle en begeleiding

Metingen

Reduceren faalkosten

Naast dat een plan onvoldoende uitgewerkt kan zijn, spelen er voor u wellicht ook factoren als project- / bedrijfsblindheid en onvoldoende kennis op het gebied van Garantie- en waarborgregelingen en de bouwregelgeving. Deze kunnen oorzaak zijn van faalkosten tijdens de uitvoeringsfase. Maar ook die van oplopende kosten in de nazorg, tijdens de garantieperiode. Vooral deze laatste blijken moeilijk beheersbaar. Wanneer dit ook in uw organisatie speelt, kan Woningborg Advies u helpen deze risico’s in kaart te brengen en te verminderen.

Voor meer informatie over onze diensten in de realisatiefase, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord