Technische ABC

Woningborg Advies hanteert bij de uitvoering van haar adviesopdrachten de Woningborgcriteria van goed en deugdelijk werk.

Deze criteria zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het bemiddelen bij klachten en het toetsen en inspecteren van nieuwbouw- en transformatieplannen. Daarvoor worden bijvoorbeeld alle arbitrale vonnissen m.b.t. garantiewoningen gemonitord, zodat er veel inzicht is in het ontstaan èn de wijze van herstellen van gebreken en schades.

Door dit brede toetsingskader biedt het Technische ABC (digitale versie) betrouwbare, waardevolle maar bovenal duidelijk onderbouwde technische adviezen. Er wordt voor u dieper ingegaan op toepassing en uitwerking van de materie, waar het Bouwbesluit de randvoorwaarden aangeeft. Door deze kennis en ervaring te bundelen in de Technische ABC, heeft u toegang tot waardevolle informatie waarmee u in elke fase van uw project aan de slag kunt met het voorkomen van faalkosten.

Technische ABC 2015 boekvorm

Naast de digitale versie is de Technische ABC ook weer in boekvorm uitgebracht. Dit praktische handboek telt zo'n 450 bladzijden, waarin ruim 225 onderwerpen zijn beschreven. Een onmisbaar naslagwerk voor alle partijen, die betrokken zijn bij het realiseren van woningen.

Bestelformulier derden Technische ABC 2015

De prijs bedraagt € 93,- per stuk incl. verzendkosten, excl. btw

technischABC

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord