Toetsing elementaire bouwfysica

Veel klachten hebben na oplevering betrekking op het wooncomfort van uw klant. Deze zijn achteraf moeilijk en vaak ook kostbaar om te traceren c.q. te verhelpen. De Toetsing elementaire bouwfysica is er dan ook voor u om deze klachten te voorkomen. De toets heeft betrekking op onderdelen als:

  • Ventilatie;
  • Vochttransport;
  • Geluid;
  • Koudebruggen.

Voor meer informatie over onze Toetsing elementaire bouwfysica, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord