Bouwkostencheck

Actueel inzicht in bouwkosten

De aanneemsommen van veel bij Woningborg aangemelde plannen worden door Woningborg Advies zorgvuldig geanalyseerd, voordat de technische acceptatie daarvan plaatsvindt. Daarvoor hebben wij dagelijks inzicht in de meest relevante bouwkostenontwikkelingen binnen Nederland. Deze kengetallen zijn ondermeer input voor het controleren / screenen van uw (directie)begroting of aanneemsom.

Meer rendement door de Bouwkostencheck

Door de telkens veranderende marktomstandigheden maken kleine verschillen hèt onderscheid tussen een succesvolle aanbesteding of een mislukte. Door onze kostendeskundigheid in actuele bouwkosten èn de brede scope van onze referentieprojecten, zijn wij inmiddels een veelbevraagde bouwkostenadviseur. In dit geval vanaf de initiatieffase tot en met het herstel van gebreken.

Voor meer informatie over onze Bouwkostencheck, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord