Schadeonderzoek

Als er schade ontstaat, is het voor alle partijen van belang om precies na te gaan wat daarvan de oorzaak is. Daarom wordt altijd aan de geldende voorschriften van de Garantie- en waarborgregeling getoetst. Niet alleen om een passend herstel te kunnen plegen, maar óók om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Voor Woningborg Advies zijn dat de drie voornaamste elementen, die bij ons schadeonderzoek voor u naar voren komen: de oorzaak, het herstel en liever nog preventie.

Naar aanleiding van het onderzoek van één van onze bouwinspecteurs, ontvangt u hiervan een heldere en onderbouwde rapportage met een duidelijk toetsingskader wat betreft de Garantie- en waarborgregeling. Deze toont precies aan welke zaken voor herstel in aanmerking komen tijdens de garantieperiode of welke juist niet.

Voor meer informatie over ons Schadeonderzoek, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord