Transformatie bestaande gebouwen

Bij het transformeren van een bestaand gebouw (zonder woonbestemming) naar woningen of appartementen, heeft u te maken met andere (soms lagere) eisen vanuit het Bouwbesluit en wellicht vrijstellingen. De uiteindelijke kopers / gebruikers hebben een bepaald verwachtingspatroon. Binnen dit spanningsveld is het makkelijk zaken over het hoofd te zien. U krijgt te maken met vragen als:

  • Waar moet u rekening mee houden met betrekking tot geldende regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van het Bouwbesluit (rechtens verkregen niveau);
  • Zijn er aanvullende eisen omdat het een monument betreft en hoe beïnvloeden deze uw plan;
  • Hoe gaat u om met de energieprestatie van deze woningen;
  • Gaat u aanvullende maatregelen nemen inzake woningscheidende geluidsoverdracht of ten aanzien van installaties zoals liften e.d.;
  • Tot op welke hoogte moet u rekening houden met het verwachtingspatroon van de koper.

Kwaliteitsborging van bestaande gebouwen

Woningborg Advies beoordeelt en begeleidt transformatieplannen wanneer deze onder certificaat van Woningborg worden gebouwd. Ook behandelen wij bij Woningborg N.V. ingediende beroepen op de waarborg (klachten en afbouwen van projecten) en volgen wij arbitrale vonnissen. Hiermee hebben wij veel (praktische) ervaring opgedaan. Door Woningborg Advies in een vroeg stadium uw plan te laten screenen voorkomt u onverwachte en vervelende financiele en planningstechnische discussies tijdens de uitvoeringsfase. Wij helpen u, door middel van onze voortoets, bij het in kaart brengen waar u het verwachtingspatroon moet bijsturen of aanvullende maatregelen kunt nemen om hieraan, waar nodig, te voldoen.

Voor meer informatie over de oplossingen voor Transformatie bestaande gebouwen, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord