Integrale Kwaliteit Beheersing (IKB)

Woningborg Advies signaleert een doorzettende trend op het gebied van kwaliteitsborging. De kwaliteitsborging op (woning)bouwprojecten zal steeds meer onder de verantwoording van de uitvoerende partij worden geplaatst in plaats van het inzetten van een opzichter vanuit de opdrachtgeverszijde (aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid).

Onder andere de ontwikkelingen op het gebied van Private Toetsing en Toezicht maken dit tot een interessant vraagstuk.

Door middel van de Integrale Kwaliteit Beheersingssystematiek speelt Woningborg Advies in op deze ontwikkeling. Niet als vertegenwoordiger van één partij, maar als projectpartner. Kwaliteit wordt een gezamenlijke verantwoording van alle partijen.

Integrale Kwaliteit Beheersing

Door onze Integrale Kwaliteit Beheersing als één systematiek in te zetten, dus door het aan één koppelen van de producten binnen de ontwerp- en realisatiefase (zie overzicht), haalt u 100% effectiviteit uit de door u verstrekte opdracht. Hiermee worden namelijk al onze los aangeboden diensten, samengevoegd tot één sterk, onafhankelijk en bewezen werkend mechanisme. Waarmee u vele malen beter alle voorkomende fasen van het project overziet en belangrijker nog, volledig beheerst! Hierdoor voorkomt u dat veel tijd en geld verloren gaan aan het steeds maar opnieuw ’uitvinden van het wiel’ èn wordt u tevens gevrijwaard van veel voorkomende fouten.

Wat biedt dit u in vergelijking met regulier toezicht? 

  • Door het inzetten van onze plantoets worden eventuele risico’s en hiaten in aanbestedingsstukken eerder in beeld gebracht waardoor hierop door u tijdig passende maatregelen genomen kunnen worden;
  • Inspecties worden risico gestuurd. Hiermee wordt de kwaliteitsbeheersing efficiënter en effectiever en het aantal uren wordt gereduceerd;
  • Objectieve beoordeling, duidelijke risicoanalyses en rapportages van inspecties en metingen op basis van “maatlat” goed en deugdelijk werk waarmee “gestuurd” kan worden. Dus minder verstoring van het proces;
  • Door middel van periodieke kwaliteitsvoortgangsrapportage’s is de voortgang, en zijn eventuele kwaliteitsissues (signalering tot aan gekozen oplossing), te volgen;
  • Metingen van het eindresultaat op gebied van geluid, luchtdichtheid en ventilatie, maar ook tussentijds zodat “bijgestuurd” kan worden waar nodig.

Al onze rapportages en risicoanalyses zijn voorzien van een duidelijke aandachtspuntenlijst die binnen elk volgend project gebruikt kan worden om ook hier de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast heeft Woningborg Advies alle kennis en kunde in huis om -samen met u- kwaliteitsverbeteringen te realiseren op alle afzonderlijke onderdelen van uw projecten (bijvoorbeeld op luchtdichting, metselwerk e.d.).

WBA Integrale Kwaliteitsbeh 2 

Voor meer informatie over onze Integrale Kwaliteit Beheersing systematiek, belt u met Kees Hootsen: 06 10 28 49 30

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord