WKI

Om samen optimale invulling te geven aan het toezichtprotocol op uw bouwplannen, heeft Woningborg Toetsing en Toezicht een slimme en laagdrempelige ICT-tool ontwikkeld, het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI).

Hiermee wordt de planning van uw hele bouwproces per fasering helder en inzichtelijk gedocumenteerd, zodanig dat er een optimale kwaliteitsborging van uw project mogelijk wordt gemaakt. De huidige tool van Woningborg Toetsing en Toezicht heeft applicaties van Woningborg geintegreerd samen met die van KYP (bouwplanning) en 2TS (vastlegging toezichtpunten tijdens de bouw). In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn ook andere registratietools te integreren in deze toolset van WTT.

WKI2

Grip op kwaliteit

Als bouwer blijft u altijd verantwoordelijk voor hetgeen u realiseert. De tool die Woningborg Toetsing en Toezicht u ter beschikking stelt, kan goeddeels door u zelf worden voorzien van de benodigde registraties (2TS). Hiermee speelt u zelf dus een belangrijke rol in het proces van de kwaliteitsborging waardoor kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Samen met de toets- en toezichtmomenten ter plaatse door WTT medewerkers, voorzien we zo in alle inzichten en eventuele verbeterpunten die nodig zijn om uw plannen gecontroleerd en gevalideerd te krijgen. Het WKI gaat uit van risicogestuurd toezicht op een steekproef met een minimale dekking van alle type bouwwerken in een project.

WKI Proces2

Gewaarborgde kwaliteit 

Met het WKI deelt u makkelijk en snel alle relevante zaken ter borging van de kwaliteit en houdt u meer tijd en focus over voor de begeleiding van het hele bouwproces zelf. Daarbij hoeft u als ingeschreven onderneming bij Woningborg hiervoor geen separate licentie af te sluiten, noch te betalen.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord