Samenwerking

Voor een goede samenwerking zijn heldere kaders nodig. Vandaar dat WTT een aantal heldere ’spelregels’ heeft opgesteld. Alle duidelijkheid dus voor u maar ook voor onszelf natuurlijk.

Borging van kwaliteit

Belangrijk om te weten is dat voordat de bouw start, het plan technisch geaccepteerd dient te zijn. Wat overigens nu al een bestaande verplichting is. Daarbij zullen ruim 3 weken voor start bouw de zgn. ’uitgestelde gegevens’, zoals detailgegevens constructief, bij ons ter beoordeling moeten worden aangeboden. Op basis van een plantechnische toets zal WTT dan het zgn. ’toezichtprotocol’ bepalen en afstemmen voor het onderliggende plan.

Participeren in kwaliteit

Aan de participerende bouwers wordt daarnaast gevraagd om voor start bouw de bouwplanning via ons nieuwe portal in te voeren en deze zo met ons te delen. De planning van toezichtmomenten kunt u via ons portal in KYP invoeren. Tijdens de bouw kunt u deze planning blijven actualiseren zodat het proces van  de kwaliteitsborging efficiënt kan blijven verlopen gedurende het bouwproces en wijzigingen in de planning van de bouw dan ook leiden tot aanpassingen in de planning van het toezicht.

WTT Samenwerking

Voorbereiding

Woningborg Toetsing en Toezicht zal ter voorbereiding op de wijzigingen pilots opstarten en workshops via de Woningborg Academy organiseren, om u te informeren over de werking van het nieuwe stelsel en het WKI zodat dit tijdig operationeel zal zijn wanneer de wetswijzigingen ingaan. 

Met als resultaat meer grip en aantoonbaarheid op de kwaliteit van uw wijze van bouwen.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord