Over Woningborg Toetsing en Toezicht

Bouwen zal steeds meer gaan over het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) kan daarin als geen ander helpen. Door middel van onafhankelijke toetsing en toezicht zorgen we dat het door u te leveren product aantoonbaar bouwtechnisch voldoet aan de heersende criteria.  

Status Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Eerste Kamer heeft 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen, zoals verzocht door toenmalig minister Plasterk. Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. Op dit moment wordt onderzocht hoe het wetsvoorstel verder opgepakt wordt. Het is de verwachting dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt vanuit Den Haag.

De belangrijkste veranderingen van dit wetsvoorstel zijn:

 • Het publieke stelsel wijzigt in een gecombineerd publiek-privaatstelsel
 • Verplichte inschakeling van een private kwaliteitsborger door de bouwer / vergunninghouder
 • Verplichte verklaring van de kwaliteitsborger op het gerealiseerde bouwwerk as built (in plaats van as planned zoals in het huidige stelsel)
 • Verplichte informatieplicht aan consumenten of en zo ja hoe de bouwer verzekerd/geborgd is
 • De definitie van het verborgen gebrek wordt aangepast in het voordeel van de consument waardoor de bouwer sneller aansprakelijk gesteld kan worden.

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

Woningborg heeft afgelopen periode Versie 2.0 van het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ontwikkeld. Inmiddels hebben ruim 200 pilot-experimentprojecten gedraaid om onze dienstverlening voor kwaliteitsborging te ontwikkelen en te verfijnen. Deze service bieden wij nu ook aan onze klanten, vooruitlopend op een inwerking treden van de Wkb. Op deze wijze laat u uw bouwwerken integraal bouwtechnisch op kwaliteit toetsen en doet u ervaring op.

Door de inzet van slimme online tools met flexibele ’on-the-spot’ toets- en toezichtmomenten te combineren, leveren we alle inzichten en support die nodig zijn om uw plannen snel en kwalitatief te valideren en ontzorgen zo de Woningborg-klanten in de Nederlandse bouwbranche.

Alle voordelen op een rij:

 • Eén loket voor kwaliteitsborging met uniforme werkwijze en prijsstelling
 • Directe en concrete feedback op de geregistreerde controlepunten 
 • Volledige inzage in planning / status / documentatie van het digitale as built dossier 
 • Sterk op inhoud en kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking
 • Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) voorziet in concrete opbouw van het as built dossier
 • Eerder beeldvorming rondom preventieve maatregelen om faalkosten te voorkomen, méér grip en sturing op de te leveren kwaliteit en de afhandeling van het project.
 • Door een duidelijke, heldere aanpak en verslaglegging een efficiëntere sturing van de kwaliteitsborging
 • U houdt de focus primair op het bouwen, terwijl Woningborg Toetsing en Toezicht u met regie en goede tools ondersteunt in de vereiste kwaliteitsborging en opbouw van dossiers
 • Toets- en toezichtpunten zijn zodanig bepaald dat deze nog controleerbaar zijn en herstel van fouten nog mogelijk is tegen de laagst mogelijke herstelkosten
 • Het WKI biedt volledig in- en overzicht in de -zelf bepaalde- faseringen tijdens het bouwproces
 • Het WKI biedt mogelijkheid voor afstemming in de juiste fasering van de toetsmomenten - U doet zelf dié registraties waarbij WTT geen toegevoegde waarde heeft en bespaart zo op kosten
 • Door integratie van toets- en toezichtcriteria worden hinderlijke doublures in activiteiten en kosten voor u voorkomen
 • Door samenwerking in het toetsingsprotocol stijgt de kennis en het kwaliteitsbewustzijn bij betrokken partijen
 • Kosten zijn aantoonbaar lager door efficiëntere inzet van beschikbare middelen
 • Risico gestuurd toezicht op de benodigde steekproef, dus geen 100% controle
 • U hoeft geen eigen tool aan te schaffen voor de vereiste registraties van kwaliteitsborging wanneer u met Woningborg Toetsing en Toezicht werkt

Meer informatie of een offerte aanvragen

Wilt u nadere informatie over het WKI of een project aanmelden? Een offerte is vrijblijvend. Neemt u hiervoor contact op met de heer Maurice Klaver.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord