17 april 2018

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Hoe staat het met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wat doet Woningborg op dit vlak? 

De Eerste Kamer heeft 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen, zoals verzocht door toenmalig minister Plasterk. Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. Op dit moment wordt onderzocht hoe het wetsvoorstel verder opgepakt wordt. Het is de verwachting dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt vanuit Den Haag.

Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

Woningborg heeft afgelopen periode Versie 2.0 van het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ontwikkeld. Inmiddels hebben ruim 200 pilot-experimentprojecten gedraaid om onze dienstverlening voor kwaliteitsborging te ontwikkelen en te verfijnen. Deze service bieden wij nu ook aan onze klanten, vooruitlopend op een inwerking treden van de Wkb. Op deze wijze laat u uw bouwwerken integraal bouwtechnisch op kwaliteit toetsen en doet u ervaring op.

WKI in het kort

Het WKI is ontwikkeld met als uitgangspunt toegevoegde waarde te leveren in het totale proces waarbij u als klant van Woningborg een actieve rol heeft in het proces van kwaliteitsborging.

Als u Woningborg heeft ingeschakeld voor Toetsing en Toezicht start u met het aanleveren van plannen en daarbij behorende documenten, in de nabije toekomst via een webportaal. Vervolgens ontwikkelt Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) volgens een risico-inventarisatiemodel een toets- en toezichtplan.

WTT maakt gebruik van geautomatiseerde systemen - zonder licenties - om het totale proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en geeft bijvoorbeeld tijdig aan op welke punten wanneer getoetst dient te worden. Het vastleggen van inspanningen is heel eenvoudig. 

WTT Registratie

Indien u veel zelf doet in het kader van de kwaliteitsborging, profiteert u van een lagere prijs dan wanneer WTT veel in actie moet komen. WTT beoordeelt wel altijd de inhoud van de registraties.

100% Gezamenlijk Toezicht

Wanneer na het doorlopen van zowel het toets- als het toezichtplan aan alle criteria is voldaan, verstrekt WTT een verklaring dat de woning voldoet aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit en ontvangt u het daarbij behorende rapport.

Het proces ziet er als volgt uit:

Proces In Afbeelding (1)

 

WTT pijlen

 1. Aanmelden plannen digitaal – uploaden gegevens via Woningborg webportaal (nabije toekomst)
 2. Toets- en toezichtprotocollen op basis risico-inventarisatie en deelnemerprofiel (classificatie)
 3. Uitgebreide toetsrapportage risicogestuurd < start bouw
 4. Toezicht controlemomenten in KYP – planning WKI
 5. Bouwer geeft data planning en verantwoordelijke controlemomenten op in KYP – planning WKI
 6. Notificatie controlemomenten aan verantwoordelijke op de bouwplaats conform planning
 7. Registraties door de bouwer op verzoek WTT op basis van het risicoprofiel
 8. Beoordeling door WTT aan de hand van aangeleverde registraties -> eventueel beheersmaatregelen
 9. Doorlopende toezichtrapportage
 10. Minimaal drie bouwplaatsbezoeken door de WTT-inspecteur (validatie registratie steekproef en beoordeling kwaliteit)
 11. Verstrekken verklaring door WTT indien alle controlepunten akkoord zijn en eventueel aangegeven beheersmaatregelen zijn opgevolgd/doorgevoerd.

Meer informatie of een offerte aanvragen

Wilt u nadere informatie over het WKI of een project aanmelden? Een offerte is vrijblijvend. Neemt u hiervoor contact op met de heer Maurice Klaver.

Maurice Kees Website
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord