Aanpak

De aanpak kenmerkt zich door een combinatie van ervaring en innovatieve manieren van samenwerken. In dit geval door naast de preventieve toets- en toezichtmomenten ter plaatse door een WTT-inspecteur, een online registratietool (2TS) ter beschikking te stellen. Zodat een goed deel van het toezicht niet alleen efficiënter maar vooral ook kosteneffectiever afgehandeld kan worden. 

Aantoonbare kwaliteit

Werken met het Kwaliteitsborging Instrument (WKI) van Woningborg Toetsing en Toezicht levert u al snel een aantal voordelen op. Niet in de laatste plaats omdat u in een vroegtijdig stadium volledig op de hoogte wordt gebracht van de eventuele verbeterpunten op uw bouwplan en zo irritatie, vertraging en faalkosten kunt voorkomen.

WTT Tijdslijn

Samen werk maken van kwaliteit

Door daarbij samen actief invulling te geven aan het toezichtprotocol, zorgen we ervoor dat er ruim op tijd geanticipeerd en -niet onbelangrijk- geïntervenieerd kan worden op eventuele fouten in de plannen. Met als resultaat dat er in een voorkomend geval tegen de laagst mogelijke herstel- of faalkosten, fouten herkend en hersteld kunnen worden zodat het bouwwerk zal voldoen aan de technische bouwvoorschriften.

Door de kwaliteit van de plannen door preventieve toets- en toezichtmomenten samen te bewaken en te borgen, is het nu mogelijk dat voor oplevering de verklaring verstrekt kan worden, dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit en door de gemeente kan worden vrijgegeven voor ingebruikname.

Hierin verschuift de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van een bouwwerk dus niet: Woningborg Toetsing en Toezicht is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en regie van het kwaliteitsborgingsproces. Terwijl u als bouwer in controle en verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het bouwwerk.

Met als resultaat minder verstoringen in het uitvoeringsproces, dus minder faalkosten en een hogere klanttevredenheid.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord