Installatie advies

Goed advies voorkomt faalkosten

Veel klachten hebben na oplevering betrekking op de beleving van het wooncomfort door uw klant. De eventuele oorzaken zijn achteraf moeilijk en vaak ook kostbaar om te traceren c.q. te verhelpen. Door het toenemende aandeel installaties, neemt ook het aantal klachten op dit gebied toe. Een deel is toe te schrijven aan ondeskundig gebruik, maar wat als blijkt dat een ontwerpfout de oorzaak is van een gegronde klacht?

Laat uw plan op installatietechnisch gebied door Woningborg Advies screenen en voorkom dit soort faalkosten.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord