Bemiddeling op basis van criteria van goed en deugdelijk werk

Kopers kunnen klachten over gebreken aan de aan hen opgeleverde woning bij ons melden. Wanneer u met hen geen overeenstemming bereikt over het al dan niet oplossen van deze klacht of de wijze van oplossen, kan Woningborg Advies een bemiddeling uitvoeren, ook wanneer het project niet onder Woningborg-garantie is gebouwd.

Werkwijze bemiddeling

Bij onze bemiddeling moeten partijen vooraf zijn overeengekomen, om de beoordeling op basis van de criteria van goed en deugdelijk werk van Woningborg te laten plaatsvinden. Wij beoordelen de bouwkundige vraagstukken objectief aan de hand van beschikbare documentatie. Zo wordt een beeld gevormd over de eventuele herstelverplichting.

Onze bemiddeling vindt ter plaatse, in het bijzijn van alle betrokken partijen (inclusief eventuele andere adviseurs), plaats. Afhankelijk van de herstelverplichting, wordt er gezocht naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarover stellen we een helder bemiddelingsrapport op, die alle betrokken partijen ontvangen.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord