Kwaliteitsborging Energieprestatie

Nieuwbouw

De energieprestatie van een bouwwerk is zeker anno nu, een belangrijk wederkerend aspect dat tijdens het ontwerp al grotendeels bepaald wordt. Steeds vaker wordt gevraagd om aan te tonen dat het werk conform de initiële uitgangspunten, die zijn opgenomen in de EPC-berekening om tot een lagere EPC-waarde te komen, uiteindelijk ook daadwerkelijk zijn aangebracht.

Woningborg Advies ondersteunt partijen op onafhankelijke wijze bij het aanleveren van dergelijk bewijs. Dit door middel van screening van de EPC-berekening gecombineerd met gerichte inspecties en metingen. Uiteraard wordt alles in duidelijke meet- en inspectierapporten vastgelegd. Hiermee wordt aangetoond dat het eindproduct voldoet aan de initiële uitgangspunten.

Ook wanneer is gekozen voor het realiseren van een project op basis van de PHPP rekensystematiek kan Woningborg Advies partijen ondersteunen bij het onafhankelijk aantonen of is voldaan aan de initiële uitgangspunten.

Bestaande bouw

De energieprestatie van bestaande woningen is een aandachtspunt. Op basis van het Energielabel bestaande bouw (EPA systematiek) en initiatieven als “De Stroomversnelling” zullen veel (huur)woningen een aanpassing krijgen waardoor deze op energetisch vlak beter zullen gaan presteren. Woningborg Advies ondersteunt partijen door middel van het toetsen van uitgangspunten, uitvoeren van inspecties en metingen bij het onafhankelijk aantonen of is voldaan aan de initiële uitgangspunten. Hierbij is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een zakelijk nieuwbouwcertificaat met garantie op herstel van gebreken van Woningborg N.V. te verkrijgen.

Door de diensten van Woningborg Advies en het voornoemde certificaat te combineren is het beperken van het insolventierisico en de kwaliteitsborging in één keer goed geregeld.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord