Van uitvoering tot oplevering

Cursus  “van uitvoering tot oplevering”

Steeds vaker volgen kopers op kritische wijze de uitvoering van de bouwactiviteiten van hun nieuwe huis of appartement.

Woningborg merkt dat kopers tijdens het uitvoeringstraject met allerlei vragen zitten en dat er al bij de uitvoering discussies tussen partijen ontstaan die soms uitmonden in conflicten.

Om op deze tendens in te spelen biedt Woningborg deze cursus aan. In de bouw geldt de slogan  “voorkomen is beter dan herstellen”,  maar soms is herstellen noodzakelijk als gebreken zich al vroegtijdig aandienen dan wel indien het de inschatting is dat deze in de toekomst kunnen ontstaan.

Uiteindelijk zal het uitvoeringstraject worden afgesloten met een oplevering. Een moeizame uitvoering en een stroeve communicatie staan echter nog al eens een vlotte oplevering in de weg. Om de oplevering een feestelijke gebeurtenis te laten zijn is het voortraject van wezenlijk belang.

Woningborg wil met deze cursus handvatten bieden om toe te werken naar een oplevering waarbij de onderlinge verhoudingen goed zijn en het eindproduct voldoet aan de regelgeving en de eis van goed en deugdelijk werk. Maar net zo belangrijk is dat er ook voldaan wordt aan hetgeen kopers redelijkerwijs mogen verwachten.

In de cursus zullen tevens de juridische aspecten rondom de oplevering worden toegelicht.

Als kopers tevreden zijn en met plezier de woning kunnen betrekken zal ook een ondernemer tevreden zijn over hetgeen hij heeft gerealiseerd. En dat hij niet wordt achtervolgd door een klachtenstroom maar weer volop aandacht kan geven aan een volgend project.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord